Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Podstawowe informacje

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Program szkolenia

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Agenda

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Trener

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Prelegenci

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Paneliści

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Formularz zapisu

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy, aby wziąć udział w projekcie hVET i/lub InclusiVET.

https://bit.ly/formularzVET

 

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Zapisz się na seminarium

Zapisy zostały zakończone.

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Pilotaż w projekcie hVET obejmuje testowanie w szkole następujących produktów projektu:
 1. Testu do oceny kompetencji nauczyciela hybrydowego kształcenia zawodowego;
 2. Testu diagnozującego style uczenia się i cechy uczniów istotne w edukacji hybrydowej – HQL;
 3. Szkolenia online dla nauczycieli (testowanie wybranych modułów);
 4. Gry hybrydowej dla uczniów w wieku 15-19 lat.

Zasady przystąpienia oraz udziału w projekcie dostępne są w załączonym Regulaminie.

Aby zgłosić szkołę do udziału w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce po prawej stronie ekranu.

Zgłoszenia zbieramy w 5 rundach rekrutacyjnych:

 1. I runda rekrutacyjna – do 15 kwietnia 2024 r.
 2. II runda rekrutacyjna – do 30 kwietnia 2024 r.
 3. III runda rekrutacyjna – do 19 maja 2024 r.
 4. IV runda rekrutacyjna – do 31 maja 2024 r.
 5. V runda rekrutacyjna – do 21 czerwca 2024 r. z możliwością wydłużenia tego terminu przez Koordynatora Projektu.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w pilotażu nastąpi w dniu 2 dni roboczych od zamknięcia danej rundy rekrutacyjnej. Lista szkół zostanie opublikowana na stronie Fundacji OIC Poland.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt Breathe The Future – Hybrid Education in VET – hVET (nr projektu 2021-2-PL01-KA220-VET-000050664) jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie zawodowe. Okres realizacji projektu: 01.05.2022 – 30.11.2024. Koordynatorem projektu i pilotażu w Polsce jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin).

Pilotaż produktów projektów hVET i InclusiVET

Uczestnictwo  w projekcie InclusiVET dotyczy następujących działań:
 • szkolenie uczniów danej szkoły przygotowujące ich do korzystania z narzędzia do samooceny zaangażowania i włączenia uczniów niedostatecznie reprezentowanych w życie szkoły oraz przeprowadzenia grup fokusowych i/lub wywiadów w szkole;
 • przeprowadzenie badania narzędziem do samooceny w zakresie zaangażowania i włączenia uczniów niedostatecznie reprezentowanych w życie szkoły, grup fokusowych i/lub wywiadów z kadrą nauczycielską, kadrą kierowniczą i innymi uczniami oraz przygotowanie rekomendacji/raportów dla szkoły na podstawie uzyskanych rezultatów.

*W ramach InclusiVET istnieje dodatkowo możliwość uczestnictwa w webinariach/debatach online na tematy związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, włączeniem, różnorodnością i zaangażowaniem. Webinaria/debaty zostaną zorganizowane w maksymalnie 3 zgłoszonych szkołach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przystąpienia oraz udziału w projekcie dostępne są w załączonym Regulaminie.

Aby zgłosić szkołę do udziału w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce po prawej stronie ekranu.

Zgłoszenia zbieramy w 4 rundach rekrutacyjnych:

 1. I runda rekrutacyjna – do 15 kwietnia 2024 r.
 2. II runda rekrutacyjna – do 30 kwietnia 2024 r.
 3. III runda rekrutacyjna – do 19 maja 2024 r.
 4. IV runda rekrutacyjna – do 31 maja 2024 r. z możliwością wydłużenia tego terminu przez Koordynatora Projektu.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w pilotażu nastąpi w dniu 2 dni roboczych od zamknięcia danej rundy rekrutacyjnej. Lista szkół zostanie opublikowana na stronie Fundacji OIC Poland.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Inclusive Engagement of Underrepresented Learners in Vocational Education & Training – InclusiVET” (nr projektu 2022-1-FR01-KA220-VET-000086281) jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie zawodowe. Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.08.2025. Koordynatorem pilotażu w Polsce jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin).

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z nami:

Anna Bartosiewicz-Woźniak
e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Marta Harasiuk
e-mail: marta.harasiuk@oic.lublin.pl
Tel: +48 81 710-46-40