Nasza działalność

Innowacyjne produkty

Innowacje w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości

Zobacz więcej

Innowacyjne narzędzie do badania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia

Zobacz więcej

Innowacyjny model współpracy i koordynacji polityki społecznej w powiecie

Zobacz więcej

Innowacyjny model współpracy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób opuszczających ZK

Zobacz więcej

Innowacje w doradztwie zawodowym dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zobacz więcej