Poznaj nas!

Zespół Fundacji „OIC Poland”

dr Ewelina Iwanek
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

Absolwentka Wydziału Chemii (2000) oraz Wydziału Prawa i Administracji (2002) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 r. ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie przygotowywania projektów i zarządzania funduszami europejskimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W 2011 r. ukończyła prawnicze studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Doktor nauk prawniczych i autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Od początku kariery zawodowej związana z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik projektów finansowanych ze środków UE i koordynator projektów międzynarodowych, trener w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami międzynarodowymi. Uczestnik szkoleń i konferencji międzynarodowych w zakresie zarządzania projektami. Posiada Certyfikat PRINCE2.

Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Jest zatwierdzonym przez PARP konsultantem KSU dla MŚP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, usług szkoleniowych i informacyjnych (2005).

Zespół ds. Księgowości
Beata Kowal
Główna Księgowa
Elżbieta Karolak
Ewelina Sobczyk
Dyrektor ds. rozliczeń i pomocy publicznej
Marketing
Ewelina Wiechnik
Specjalista ds. promocji i marketingu
Zespół Projektów Europejskich
Jacek Korzeniak
Dyrektor Projektów Europejskich
Małgorzata Plak
Specjalista ds. Projektów
Justyna Maziarczyk
Specjalista ds. Projektów
Sylwia Grzelak
Specjalista ds. Projektów
Monika Jung
Specjalista ds. Projektów
Anna Bartosiewicz - Woźniak
Koordynator działu projektów międzynarodowych
Agata Koprowska
Specjalista ds. Projektów
Jarosław Samorek
Specjalista ds. Projektów
Zdzisława Żuber
Specjalista ds. Projektów
Agnieszka Listos
Specjalista ds. projektów
Marta Harasiuk
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
Agata Duda
Specjalista ds. projektów