Czym jesteśmy?

O Funduszu Pożyczkowym

Utworzenie Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland” związane jest z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych form finansowania dla przedsiębiorstw z Regionu Lubelskiego.

Pożyczki udzielane są również ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Uzupełnieniem oferty Funduszu są pożyczki dla osób, które dopiero planują otwarcie własnej działalności gospodarczej. Projekt „Pożyczka na start” jest realizowany przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland” oraz zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Jak działamy?

Zasady udzielania pożyczek

Pożyczka Misyjna w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Zobacz
Pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Zobacz
Pożyczka BGK - Duża
Zobacz
Pożyczka płynnościowa
Zobacz