Nasza oferta

Pożyczka globalna

Pożyczki są udzielane na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

Przykładowe przedsięwzięcia:

  • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty itp.,
  • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsiewzięcia.

Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 100 000 zł
Okres finansowania: do 5 lat
Oprocentowanie: ustalane jest wg stopy referencyjnej i w oparciu o komunikat KE (aktualnie już od 2,83%)
Prowizja od udzielonej pożyczki: brak
Opłata za rozpatrzenie wniosku: brak
Wymagany wkład własny: brak

Wymagane dokumenty

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl