Kim jesteśmy?

O Placówce

Głównym celem placówki jest przygotowanie nauczycieli i innych pracowników związanych z edukacją do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych związanych z oświatą.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Ośrodek działa pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kadrę Ośrodka tworzą nauczyciele akademiccy, edukatorzy, trenerzy i psychologowie.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do dydaktyki wypracowaliśmy nasz model szkolenia wykorzystujący różnorodne doświadczenia osób szkolących, jak i szkolonych. Dlatego podczas szkoleń prowadzonych przez nasz zespół czas jest efektywnie wykorzystany, a przekazywana wiedza i umiejętności są użyteczne w pracy nauczycieli.

Pragniemy być dla Państwa partnerem w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie praca dydaktyczna i wychowawcza. My nie „wiemy lepiej”, ale zachęcamy, aby popatrzeć na problemy szkoły z innej perspektywy i skorzystać z naszych doświadczeń.

Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne realizowanie zadań. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia prowadzone w ramach NPDN

Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Zobacz więcej

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zobacz więcej