Członkowie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „OIC Poland”