Pożyczka Misyjna w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wykluczenia z  finansowania

Jednostkowa Pożyczka nie może być udzielona PES, który:

  1. na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej,
  2. posiada zaległości w ZUS/KRUS/US,
  3. posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku,
  4. wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  5. jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
  6. dopuszcza się zaangażowanie Pożyczkobiorcy w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej tylko z tytułu jednej Jednostkowej Pożyczki Płynnościowej oraz jednej Jednostkowej Pożyczki misyjnej w ramach Umowy Operacyjnej.

Jednostkowa Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych.

 

 

>Złóż wniosek online<

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl