Pożyczka Misyjna w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczkobiorca, który korzysta już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z nie więcej niż jednej Pożyczki Misyjnej, pod warunkiem, że charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką.

W przypadku Pożyczki misyjnej powinno zostać określone szczegółowe przeznaczenia pożyczki. Środki finansowe z pożyczki misyjnej nie mogą zostać przeznaczone na inne cele niż te, na które została udzielona pożyczka.

Jeżeli pożyczkobiorca otrzymał zarówno Jednostkową Pożyczkę  płynnościową oraz Jednostkową Pożyczkę w formie Pożyczki Misyjnej, wykorzystany może zostać jeden rachunek dla obu pożyczek. Wydatki muszą być ponoszone wyłącznie z tego rachunku.

 

>Złóż wniosek online<

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl