Nasza oferta

Pożyczka na rozwój

Pożyczka udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej obejmujących:

  • nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
  • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia:

  • zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zakup materiałów i surowców w związku z rozszerzeniem dotychczasowego profilu działalności.

Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 200 000 zł
Okres finansowania: do 5 lat
Oprocentowanie: ustalane jest wg stopy referencyjnej i w oparciu o komunikat KE
Prowizja od udzielonej pożyczki: od 1,5% do 2,5%
Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł
Wymagany wkład własny: 25%

Wymagane dokumenty

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl