Nad czym pracujemy

Projekty w realizacji (alfabetycznie)

ADAPTONAL

Zobacz więcej

Akademia przyszłości. Edycja druga

Zobacz więcej

AKTYWNI I KOMPETENTNI Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Jeziorzany

Zobacz więcej

AKTYWNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Puchaczów

Zobacz więcej

Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga

Zobacz więcej

Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Zobacz więcej

Ekspress do pracy

Zobacz więcej

Fundusz Pożyczkowy

Zobacz więcej

Govtech Inno_Lab powered by Unicorn Hub

Zobacz więcej

Hrubieszowska Akademia Biznesu

Zobacz więcej

Kierunek — samodzielność!

Zobacz więcej

Kompetentni zawodowcy

Zobacz więcej

Mobilność: Fabryka szans na przyszłość

Zobacz więcej

Mój dom — kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski

Zobacz więcej

Most do aktywnej przyszłości

Zobacz więcej

Od biznesu do sukcesu

Zobacz więcej

OPUS. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie

Zobacz więcej

Platforma Startowa — Unicorn Hub

Zobacz więcej

Pomost do zatrudnienia

Zobacz więcej

Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II

Zobacz więcej

The Future of Education and Skills

Zobacz więcej

Unicorn Hub Alliance: Tworzenie Ecosystemu Wsparcia Przedsiębiorstw

Zobacz więcej

Włącz się aktywnie — program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami

Zobacz więcej