POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że przedsiębiorstwo obecnie znajduje się w trudnej sytuacji lub jest zagrożone trudną sytuacją spowodowaną skutkami epidemii COVID-19.

Cel finansowania pożyczki:

Utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy).

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków obejmujących m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłata zobowiązań handlowych,
  • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
  • zatowarowanie, itp.,

Kwota pożyczki: od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł
Okres finansowania: do 6 lat
Oprocentowanie: 0% (w przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw kwalifikujących się do pomocy de minimis) lub zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19″
Prowizja od udzielonej pożyczki: brak
Opłata za rozpatrzenie wniosku: brak
Wymagany wkład własny: brak

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto.

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl