Pożyczka z Funduszu Dostępności

Celem funduszu pożyczkowego utworzonego ze środków Funduszu Dostępności jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie:

 • Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego,
 • Budynków zamieszkania zbiorowego oraz
 • Budynków użyteczności publicznej

Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na:

 • likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na:
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku,
  • kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych),
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów bezpośrednio wokół budynku, jak np. miejsca parkingowe, przyblokowe ogródki czy altany śmietnikowe,
  • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości;
 • likwidację barier wewnątrz budynków, np. na:
  • dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego,
  • wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach),
  • modernizację ciągów komunikacyjnych,
  • prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.

Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne).

Ważne: Pożyczka nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.

 

>ZŁÓŻ WNIOSEK<

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl