Zakończono nabór wniosków

Pożyczka Mała

ZABEZPIECZENIE

W każdym przypadku zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe zabezpieczenia:

 • poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przelew wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,
 • blokada środków na rachunkach bankowych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych,
 • ubezpieczenie pożyczki,
 • zastaw,
 • hipoteka,
 • inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.

 

DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane):

 • dokument rejestrowy przedsiębiorcy
 • umowa spółki
 • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości
 • opinia bankowa o rachunku
 • rozliczenie skarbowe za dwa ostatnie lata podatkowe  (PIT/CIT)
 • sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe oraz ostatni zamknięty okres rozliczeniowy (w przypadku uproszczonej księgowości odpowiednio: wydruki z KPiR lub ewidencja przychodów)

 

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl