Co nowego?

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

Opublikowano: 30.09.2019 / kategoria: Aktualności, Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

W związku z realizacją projektu nr RPLU.11.01.00-06-0220/17 „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją szkolenia zawodowego.

Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu oferty) w Sekretariacie Zamawiającego: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, lub na numer faksu: +48 81 746 13 24 lub drogą elektroniczną na e-mail: eryka.lorenc@oic.lublin.pl do dnia 04.10.2019 r. do godz. 9:00.