Co nowego?

Zapytania ofertowe

Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usługi cateringowej

Opublikowano: 04.10.2019 / kategoria: Aktualności, Zapytania ofertowe

Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usługi cateringowej

Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją warsztatów kompetencyjnych w Lublinie w ramach projektu nr RPLU.11.01.00-06-0220/17 „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga”.

W wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o procedurę rozeznania runku dotyczącego zamówienia usług cateringowych dla uczestników projektu „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga” — grupa 05 z Lublina, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej, komisja powołana do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania wybrała ofertę złożoną przez STRZAŁA SMAKU Małgorzata Stańko, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin jako najkorzystniejszą.

Oferta spełnia wymogi zawarte w Zapytaniu Ofertowym i opiewa na kwotę mieszczącą się w budżecie projektu.