Co nowego?

Aktualności

Realizacja projektu projektu „The Future of Education and Skills – program na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży” dobiegła końca.

Opublikowano: 30.04.2024 / kategoria: Aktualności

Realizacja projektu projektu „The Future of Education and Skills – program na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży” dobiegła końca.

Z dniem 30.04.2024 r. zakończyliśmy realizację projektu „The Future of Education and Skills – program na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży”.

Celem projektu było stworzenie narzędzi – kompleksowych materiałów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry pracującej na rzecz dobrostanu dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat, rozwijających kluczowe kompetencje psychospołeczne. Jak wskazuje OECD w dokumencie „The Future of Education and Skills: Education 2030. The Future We Want” kompetencje te są wskazywane jako kompetencje przyszłość.

W projekcie opracowany przez grupę ekspertów: psychologów, pedagogów, trenerów oraz metodyków Program Rozwoju Kompetencji Przyszłości dla Młodzieży – ProComp zawiera kompleksowe narzędzia, które posłużą do rozwoju kluczowych kompetencji młodzieży w wieku 12-16 lat.

Realizacja programu rozwojowego bazuje na ścisłej współpracy między nastolatkiem a rodzicem/opiekunem oraz wspólnym realizowaniu zadań. Jest to możliwe, dzięki opracowaniu i wdrożeniu głównego rezultatu czyli dwóch aplikacji, powiązanych ze sobą. Narzędzie skupia się na rozwoju aż 16 kompetencji psychospołecznych tj.: umiejętność uczenia się, myślenie kreatywne, myślenie krytyczne, komunikatywność, efektywna współpraca w zespole, zarządzanie własnymi emocjami, radzenie sobie ze stresem, samoregulacja, empatia, poczucie własnej skuteczności, asertywność, stawianie i realizacja celów życiowych, wytrwałość i konsekwencja, zarządzanie sobą w czasie, aktywność w życiu społecznym, partycypacja w społeczeństwie obywatelskim. W ramach każdej z kompetencji przygotowano treści merytoryczne i teoretyczne / mikroszkolenia wraz z zadaniami do wykonania. Oba komponenty dla podopiecznego i ucznia są ze sobą ściśle powiązane i zsynchronizowane. Podzielone treści na bloki szkoleniowe mogą być realizowane niezależnie od innych, jednak w jego ramach należy zapoznawać się z materiałami wg ustalonej kompetencji.

W skład programu ProComp wchodzą również scenariusze lekcji, które mogą być zrealizowane przez nauczyciela w szkole jako wprowadzenie do pracy z aplikacją przed rozpoczęciem mikroszkoleń z danej kompetencji.

Uzupełnieniem jest Program szkolenia Train the trainer, jako gotowy element przygotowania trenera do pracy z produktami nauczycieli, edukatorów, pracowników socjalnych, wychowawców. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji kadry w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży.

Program Rozwoju Kompetencji Przyszłości dla Młodzieży – ProComp został przetestowany w Zespole Szkół w Wohyniu oraz po wdrożeniu zasugerowanych przez odbiorców zmian, zaprezentowany podczas szkoleń w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie oraz podczas konferencji upowszechniającej „Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych”.

Mamy nadzieję, że aplikacja, a także wszystkie opracowane w ramach projektu rezultaty będzie przydatnym narzędziem wspomagającym rozwój kluczowych kompetencji psychospołecznych nastolatków oraz stanie się okazją do budowania dobrych relacji między nastolatkiem i jego rodzicem (opiekunem).

W projekcie przeprowadzono szereg działań upowszechniających: zorganizowano szkolenia na terenie całej Polski, uczestniczono w webinariach, przygotowano konferencję wraz z transmisją streaming. Prowadzone przez Fundację OIC Poland kanały na social media Fb i Tik Tok stanowiły narzędzie do komunikacji z interesariuszami projektu, za pomocą których przekazywano bieżące informacje o realizowanym projekcie i stopniowo komunikowano efekty powstawania poszczególnych rezultatów.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami oraz wykorzystywaniem materiałów.

Projekt „The Future of Education and Skills – program na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży” korzysta z dofinansowania o wartości 145 531,80 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.