Co nowego?

Aktualności

Materiały z konferencji ” Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych”

Opublikowano: 26.04.2024 / kategoria: Aktualności

Materiały z konferencji ” Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych”

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami, które były przedstawione w trakcie konferencji ” Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych” w dn. 17.04.2024r.

Konferencja była okazją do zgłębienia najnowszych trendów oraz innowacyjnych podejść w dziedzinie edukacji. Podczas konferencji eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat kluczowych zagadnień związanych z rozwojem kompetencji psychospołecznych u uczniów.

„Kompetencje społeczne – czym są i jak je rozwijać?” – dr Michał Wiechetek

„Życie w zgodzie ze sobą i innymi – rola programu TUS w rozwoju umiejętności społecznych nastolatków” – Karolina Domańska, trener TUS

„ProComp – Program Rozwoju Kompetencji Przyszłości dla Młodzieży” – dr Wiesław Talik

„Zachowania trudne dzieci i młodzieży. Autoagresja i zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym” – lek. Anna Taracha

„Innowacyjne podejścia w edukacji: Rozwój funkcji poznawczych oraz inteligencji emocjonalnej uczniów – produkty projektów edukacyjnych PRO-LEARN i EQstudents” – Anna Bartosiewicz-Woźniak, koordynator projektów PRO-LEARN oraz EQstudents

Konferencję można również obejrzeć na naszym kanale Youtube:

Projekt „The Future of Education and Skills – program na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży” korzysta z dofinansowania o wartości 145 531,80 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest stworzenie narzędzi – kompleksowych materiałów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry pracującej na rzecz dobrostanu dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat, rozwijających kluczowe kompetencje psychospołecznych. 

https://eeagrants.org/

https://education.org.pl/