Co nowego?

Aktualności

Nowości w projekcie PROCAREFUL – Newsletter oraz raport

Opublikowano: 27.03.2024 / kategoria: Aktualności

Nowości w projekcie PROCAREFUL – Newsletter oraz raport

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Newslettera w projekcie PROCAREFUL oraz kompleksowym raportem przedstawiającym wnioski z badań prowadzonych w krajach partnerskich (Polska, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Słowenia) m.in.  na temat doświadczeń związanych z usługami opieki domowej oraz potrzebami w zakresie zdalnych i hybrydowych form opieki.

Projekt ma na celu opracowanie modelu hybrydowej opieki w formie platformy, łączącej opiekunów formalnych, nieformalnych oraz osoby dorosłe powyżej 55 roku życia i osoby starsze. Platforma będzie zorientowana na prewencję pogarszania się funkcji poznawczych, fizycznych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Przez ostatnie pół roku partnerzy projektu projektowali rozwiązanie modelu z udziałem użytkowników końcowych poprzez grupy fokusowe, a także poprzez badanie kwestionariuszowe wśród interesariuszy i decydentów. W dwóch turach grup fokusowych wzięło udział 53 opiekunów nieformalnych, 69 opiekunów formalnych oraz 87 osób powyżej 55r.ż w tym osób starszych. W badaniu ankietowym i wywiadach pogłębionych wzięło udział łącznie 27 interesariuszy.

Na szczeblu lokalnym, działania zostały przeprowadzone przez Fundację OIC Poland oraz firmę Britnet we współpracy z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Wnioski z przeprowadzonych badań są dostępne w raporcie – zainteresowanych zapraszamy do lektury. Raport jest dostępny wyłącznie w wersji angielskiej.

Raport: Interreg CENTRAL EUROPE (interreg-central.eu)

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/procareful/