Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Podstawowe informacje

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Program szkolenia

ujyhtgrfew

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Agenda

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Trener

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Prelegenci

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Renata Korczak – nauczyciel mianowany z 14 letnim stażem pracy, absolwentka filologii rosyjskiej na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie studiów podyplomowych z mediacji szkolnej i sądowej na UMCS w Lublinie. Koordynator działań włączania ucznia cudzoziemca do zespołu rówieśniczego oraz szkolny koordynator działań Programu Erasmus+ w projekcie „Adaptacja szkolna kluczem do rozwoju potencjału dziecka – School Adapt”.

 

  dr Wiesław Talik – rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktor psychologii, coach, doradca kariery, certyfikowany mentor biznesu, Partner Zarządzający w firmie PROGRESS. Opracowuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 8000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1500 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Ekspert w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autor metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Autor Modelu pracy z uczniem cudzoziemskim – School Adapt.

 

dr Małgorzata Sitarczyk – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Biegły sądowy w zakresie psychologii. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS, aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Stała współpraca naukowo-dydaktyczna z UAM i Humanitas. Działalność szkoleniowa w ramach Fundacji i2. Wieloletni nauczyciel psychologii i pedagogiki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Do 2004 roku psycholog w Zespole Diagnostycznym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w ramach badań standaryzacyjnych, normalizacyjne i walidacyjnych narzędzi diagnostycznych. Od 2000 roku stały biegły sądowy w zakresie psychologii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Autorka i realizatorka grantów naukowych z zakresu psychologii rodziny i psychologii sądowej. W przeszłości pełniła funkcję po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki w UMCS oraz kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli (grant edukacyjny).Otrzymywała nagrody rektorskie. Odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla TWP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr Sylwia Antonowicz – doktor nauk społecznych ze specjalizacją pedagogika. Specjalistka ds. edukacji i członkini zarządu w Fundacji Emic. Koordynatorka projektu EduMigracje, w ramach którego powstaje Model Szkoły Przyjaznej Uczniom i Uczennicom z Doświadczeniem Migracji. Z tematem migracji, edukacji międzykulturowej i globalnej związana od blisko 11 lat.

 

 

Radosław Świergosz

Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

Anna Ryszka

Wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. 16 lat pracowała w szkole jako pedagog.

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Paneliści

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Formularz zapisu

Zapisy zostały zakończone.

Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

Zapisz się na seminarium


  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym seminarium wdrożeniowym.
  *Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

  Konferencja „Uczeń cudzoziemski w środowisku szkolnym – adaptacja i formy wsparcia”

  Prelegenci

  Zobacz więcej

  Kontakt

  Marta Harasiuk

  marta.harasiuk@oic.lublin.pl