Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Podstawowe informacje

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Program szkolenia

ujyhtgrfew

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Agenda

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Trener

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Prelegenci

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

ANNA TERESA KOWALCZYK – nauczyciel dyplomowany z 33 letnim stażem pracy pedagogicznej, dyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Absolwentka pedagogiki na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na UMCS, studia podyplomowe w zakresie rozwoju profesjonalnego nauczyciela na UMCS oraz studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Akademii Podlaskiej. Od 14 lat tworzy płaszczyznę do działań włączających uczniów cudzoziemców we wszystkie przejawy życia szkoły wykorzystując wartości niesione przez patronów szkoły: niezależność, szacunek i współpracę.

BARBARA BANASZCZYK – nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem pracy pedagogicznej, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Absolwentka biologii na UMCS w Lublinie.  Przyrodnik, biolog, coach – ciągle w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla siebie, ucznia, szkoły i środowiska, w którym żyje. W tym celu ukończyła lubelską Szkołę Trenerów Progress. Autorka realizowanego od 20 lat „Programu wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze”, gry biologicznej „Vertebrate game” oraz wielu projektów służących do rozwijania potencjału młodzieży. Inicjatorka ustanowienia „Nagrody za waleczność” – przyznawanej uczniom, którzy podwyższą swoją średnią o 0,5 oceny między dwiema sąsiadującymi klasyfikacjami.

RENATA KORCZAK – nauczyciel mianowany z 14-letnim stażem pracy, absolwentka filologii rosyjskiej na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie studiów podyplomowych z mediacji szkolnej i sądowej na UMCS w Lublinie. Koordynator działań włączania ucznia cudzoziemca do zespołu rówieśniczego oraz szkolny koordynator działań Programu Erasmus+ w projekcie „Adaptacja szkolna kluczem do rozwoju potencjału dziecka – School Adapt”.

DR WIESŁAW TALIK – rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktor psychologii, coach, doradca kariery, certyfikowany mentor biznesu, Partner Zarządzający w firmie PROGRESS. Opracowuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 8000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1500 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Ekspert w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autor metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Współautor narzędzi diagnostycznych PRO-LEARN Kids oraz PRO-LEARN Teens.

MARZENA ŻYLIŃSKA – zajmuje się metodyką i neuropedagogiką. W 2006 roku uzyskała doktorat na UAM w Poznaniu z dziedziny dydaktyki języków obcych. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W licznych publikacjach i na seminariach propaguje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem i książki „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych” (Warszawa 2007). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.

DR MICHAŁ WIECHETEK – pracownik naukowy w Instytucie Psychologii KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trener, doradca  kariery, mentor. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (WSNS w Lublinie), statystycznej analizy danych na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS oraz kurs mentoringu w biznesie  (Fundacja OIC). Jako ekspert brał udział w krajowych i międzynarodowych  projektach dotyczących diagnozy i rozwoju kompetencji społecznych oraz zawodowych. Jest współautorem wielowymiarowych narzędzi diagnostycznych mierzących preferencje i predyspozycje zawodowe, kompetencje istotne w  poszukiwaniu zatrudnienia, talent oraz klimat organizacyjny. W ramach Narodowego Forum Doradztwa Kariery uczestniczył w tworzeniu procedur diagnostycznych służących do oceny potencjału zawodowego u osób bez formalnych kwalifikacji. Aktualnie realizuje czteroletni całościowy kurs psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz pracuje jako psychoterapeuta w poradni dla dzieci i młodzieży. Współautor narzędzi diagnostycznych PRO-LEARN Kids oraz PRO-LEARN Teens.

RADOSŁAW ŚWIERGOSZ – właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

ANNA RYSZKA – wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. 16 lat pracowała w szkole jako pedagog.

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Paneliści

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

Formularz zapisu


  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym seminarium wdrożeniowym.
  *Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

  Zapisz się na seminarium

  Zapisy zostały zakończone.

  Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

  Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”

  Prelegenci

  Zobacz więcej

  Kontakt

  Anna Bartosiewicz

  anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl