Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Podstawowe informacje

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Program szkolenia

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Agenda

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Trener

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Prelegenci

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

mgr Karolina Domańska

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta. Wykładowca
w Lubelskiej Akademii WSEI.  Psychoterapeuta w Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, które ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim.

W swojej pracy skupia się na świadczeniu jak najwyższej jakości usług, w związku z czym zdobyła uprawnienia do wykorzystywania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, rekomendowanych prze Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

W pracy terapeutycznej wspomaga się kompetencjami, które nabyła w wyniku ukończenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Treningu Zastępowania Agresji. W codziennej pracy dokłada wszelkich starań, aby wykonywana praca diagnostyczna i terapeutyczna odbywała się w jak najlepszym klimacie, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i elastyczności.

Wspiera również rodziców poprzez wspólne poszukiwanie odpowiedzi na trudne lub nurtujące pytania. Służy pomocą w postaci udzielanych porad, konsultacji oraz warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze – zdobyła uprawnienia zawodowe do prowadzenia Szkoły dla Rodziców część I, II i III.

 

Anna Taracha

– lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Autorka publikacji oraz prelegentka na konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego. Aktywna członkini Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje kompetencje poszerzała podczas staży klinicznych min. w Tajlandii, czy Omanie. W swojej pracy skupia się na kompleksowej diagnozie problemowej oraz wsparciu systemowym młodych pacjentów.

dr Wiesław Talik –

psycholog (doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii), coach, doradca kariery, rekomendowany trener warsztatów umiejętności psychospołecznych I stopnia (rekomendacja nr I/364) i treningu interpersonalnego II stopnia (rekomendacja nr II/101) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany mentor biznesu, psychometra, statystyk. Nauczyciel dyplomowany – przez wiele lat pracował jako psycholog szkolny, doradca zawodowy. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Socjologicznych (Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, szkoleniowych oraz projektów wsparcia dla młodzieży, instytucji oświatowych, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw. Od 2006 roku zrealizował ponad 11000 godzin szkoleń dla różnych grup odbiorców, w tym ponad 2900 godzin szkoleń edukatorów i trenerów (w tym prawie 500 godzin w formie online/hybrydowej). Współautor Programu Rozwoju Kompetencji Przyszłości dla Młodzieży – ProComp.

 

Dr Michał Wiechetek –

psycholog/psychoterapeuta, trener, pracownik naukowy. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów ukierunkowanych na rozwój kompetencji społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu. Jako ekspert brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych mających na celu konstrukcję wielowymiarowych narzędzi diagnostycznych mierzących predyspozycje zawodowe oraz umiejętności społeczne.

 

 

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Paneliści

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Formularz zapisu

Zapisz się na Konferencję:

https://forms.office.com/e/eS4qU1Txtw

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Zapisz się na seminarium

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Konferencja Edukacja dla przyszłości: kompetencje psychospołeczne w kontekście wyzwań edukacyjnych

Prelegenci

Zobacz więcej

Kontakt

Sylwia Grzelak

sylwia.grzelak@oic.lublin.pl