Entrepreneurship in Vocational Education — EVE

O projekcie

Projekt EVE realizowany jest przez 3 organizacje z 3 krajów Unii Europejskiej tworzących konsorcjum:

  1. National Development Institute – Litwa
  2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – Polska
  3. Centre Regional d’Actions Sociales Interculturelles et de Communication (CRASIC) – Francja

Entrepreneurship in Vocational Education — EVE

Oferta i dokumenty

Tło realizacji projektu:

System VET (Vocational and Training Education) wymaga ciągłego rozwoju w kierunku dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Zdiagnozowane luki w systemie VET to m.in. brak metod ukierunkowanych na rozwijanie i wspieranie kreatywności oraz przedsiębiorczości młodzieży, a także brak synergii pomiędzy formalnymi i nieformalnymi metodami kształcenia. Ponadto, współpraca pomiędzy instytucjami VET i NGO pracującymi na rzecz rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży jest wciąż niedostateczna, a jednocześnie konieczność takiej współpracy jest podkreślana w różnych dokumentach UE (np. Konkluzje Rady z 22/05/2008).

Projekt „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym – EVE” jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy systemu VET. Zaplanowane działania projektowe są ukierunkowane na rozwijanie formalnego systemu kształcenia, tak aby jednocześnie prowadził do rozwoju osobowości, np. wzrost inicjatywności, myślenie krytyczne.

Entrepreneurship in Vocational Education — EVE

Aktualności

Entrepreneurship in Vocational Education — EVE

Harmonogram wsparcia

Cele projektu EVE:

  1. Adaptacja i transfer najlepszych elementów metodologii stosowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży w systemie kształcenia zawodowego.
  2. Intensyfikacja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia właściwego transferu  innowacyjnych metod coaching’u w systemie VET – stworzenie Platformy Innowacyjnych Metodologii.

Grupa docelowa projektu EVE:

  • Instytucje systemu VET
  • Trenerzy
  • Młodzież

Planowane rezultaty projektu:

  1. Opracowana innowacyjna metodologia ukierunkowana na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży
  2. Utworzona platforma współpracy instytucji VET, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych.

Oferta i dokumenty

Zobacz więcej

Kontakt

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. +48 81 710 46 30
fax: +48 81 746 13 24
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl