Co nowego?

Aktualności

Zaangażuj się – weź udział w międzynarodowym testowaniu narzędzia do oceny kompetencji dla osób przedwcześnie kończących naukę.

Opublikowano: 20.08.2020 / kategoria: Aktualności

Zaangażuj się – weź udział w międzynarodowym testowaniu narzędzia do oceny kompetencji dla osób przedwcześnie kończących naukę.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwalczanie czynników powodujących wykluczenie z edukacji oraz wprowadzenie zróżnicowanych działań.

,,Zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki  w UE poprzez praktyczne i innowacyjne rozwiązania –  motivatEyoUth”. Działanie to, wspierane jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie przydatnych narzędzi i materiałów dla młodzieży przedwcześnie kończącej naukę zgodnie z definicją Eurostatu (ELET) oraz dla osób pracujących z młodymi ludźmi w celu przygotowania ich do podejmowania i realizacji działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (prewencja i interwencja).

Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą w wieku 18 – 24 lat, która nie ukończyła szkoły ponadgimnazjalnej i nie uczestniczy w dalszym kształceniu ani szkoleniu zawodowym do udział w międzynarodowym testowaniu narzędzia do oceny kompetencji dla osób przedwcześnie kończących naukę.

Opracowane, wystandaryzowane, elektroniczne narzędzie posłuży do diagnozy i oceny 10 kluczowych kompetencji osób przedwcześnie kończących naukę. Narzędzie w finalnej wersji dostarczy pełnej i rzetelnej informacji na temat poziomu kompetencji danej osoby oraz sugerowanych działań rozwojowych w odpowiedzi na zidentyfikowane luki kompetencyjne. Wiedza taka odgrywa bardzo ważną rolę w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

W obecnej chwili narzędzie jest w fazie pilotażu w krajach partnerskich tj. w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze.  Narzędzie skierowane jest do młodzieży pomiędzy 18 a 24 r. ż., która nie ukończyła szkoły ponadgimnazjalnej i nie uczestniczy w dalszym kształceniu ani szkoleniu zawodowym.

W celu udziału w pilotażu należy skontaktować się z pracownikiem Fundacji ,,OIC Poland” odpowiedzialnym za projekt :

Anna Bartosiewicz

tel. +48 81 710 46 40
kom. 533 328 495
e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

W ZAMIAN ZA UDZIAŁ W PILOTAŻU OFERUJEMY DORADCOM/TRENEROM ITD.:

Szkolenie certyfikacyjne (on-line, 2h) z innowacyjnego narzędzia motivateEyoUth:

Program szkolenia:

  • budowa narzędzia i zakres diagnozy
  • zasady używania testu
  • zasady interpretacji wyników

Międzynarodowy certyfikat upoważnia do korzystania z narzędzia w pracy doradcy zawodowego, psychologa, edukatora z młodymi ludźmi, którzy przerwali edukację. Certyfikat w jęz. polskim i angielskim.

Trener – Wiesław Talik, rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktor psychologii, coach, doradca kariery, certyfikowany mentor biznesu. Współautor narzędzia motivateEyoUth.

Link do strony projektowej: http://www.motivateyouth.eu/pl/