Co nowego?

Aktualności

Warsztaty certyfikacyjne „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery – model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową”

Opublikowano: 07.11.2018 / kategoria: Aktualności

Warsztaty certyfikacyjne „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery – model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową”

Zapraszamy doradców, pracowników agencji zatrudnienia, przedstawicieli firm delegujących pracowników do pracy za granicą do udziału w bezpłatnych warsztatach certyfikacyjnych pt.: „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery – model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową” w dniu 24.11.2018 w Lublinie.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty certyfikacyjne pt.: „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery – model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową” organizowane w ramach projektu „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Pracowników LAMOS EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Hiszpanii, Grecji oraz Niemiec przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Warsztaty certyfikacyjne przygotowują do pracy z innowacyjnym Modelem wsparcia osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia zatrudnienia oraz adaptacji pracownika na zagranicznym rynku pracy, opracowanym we współpracy z ekspertami i doradcami z zagranicy w kontekście współczesnych zmian dokonujących się na międzynarodowym rynku pracy, które mają istotny wpływ na kształtowanie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa personalnego. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi narzędziami wspierającymi realizację Modelu i klientów w osiąganiu celów związanych z transgraniczną mobilnością zawodową, które podniosą efektywność pracy indywidualnej z klientem wraz z konkretnymi metodami jak je zastosować w praktyce. Narzędzia udostępniane uczestnikom to m.in. schemat wywiadu zawodowego i rozmowy doradczej, Indywidualny Plan Transnacjonalnej Mobilności Zawodowej, elektroniczne narzędzie psychometryczne do diagnozy gotowości do wyjazdu do pracy zagranicę – LAMOS, scenariusze i programy szkoleń.

Warsztaty skierowane są do doradców zawodowych, doradców kariery, doradców klienta z urzędów pracy, pośredników pracy, pracowników agencji zatrudnienia, agencji pracy, przedstawicieli firm/ przedsiębiorców zatrudniających pracowników z zagranicy, przedstawicieli firm/ przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy zagranicę, psychologów, coachów, mentorów wspierających osoby wyjeżdżające do pracy za granice.

Miejsce warsztatów:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

Data:

24 listopada 2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00.

Prowadzącym spotkanie będzie dr Wiesław Talik Trener – psycholog, coach, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy.

Każdy uczestnik, który ukończy warsztaty, otrzyma certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20 listopada 2018 r. na adres e-mail:  anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl lub telefonicznie na numer 81 710 46 40

Program warsztatów w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania