Co nowego?

Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZAŁÓŻ FIRMĘ I ODNIEŚ SUKCES! KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA”

Opublikowano: 14.08.2020 / kategoria: Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZAŁÓŻ FIRMĘ I ODNIEŚ SUKCES! KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA”

Szanowni Państwo,
informujemy, iż  od 17.08.2020r. do 26.08.2020r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Oferta i dokumenty

  • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
  • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  • Biznesplan
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

W związku z rosnącym zagrożeniem spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o zdrowie zarówno naszych Pracowników jak i Państwa, w/w dokumenty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w formie skanu po wcześniejszym wypełnieniu elektronicznie oraz podpisaniu czytelnymi i odręcznymi podpisami.

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 30 146,88 zł brutto (5024,48 zł x 6 miesięcy). Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uwaga!!!
Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.