Co nowego?

Aktualności

Rekrutujemy na stanowisko Specjalisty ds. projektów międzynarodowych

Opublikowano: 09.10.2023 / kategoria: Aktualności

Rekrutujemy na stanowisko Specjalisty ds. projektów międzynarodowych

Stanowisko: Specjalista ds. projektów międzynarodowych

Fundacja „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, dynamicznie rozwijająca się organizacja pozarządowa, poszukuje doświadczonego i zaangażowanego Specjalisty ds. projektów międzynarodowych, który dołączy do naszego zespołu. Jeśli interesujesz się innowacjami edukacyjnymi, społecznymi, jesteś komunikatywny, elastyczny, znasz bardzo dobrze język angielski i masz doświadczenie przy realizacji projektów międzynarodowych, to jest dla Ciebie doskonała okazja!

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i koordynacja projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
 • Budowanie partnerstw i relacji z partnerami i klientami.
 • Raportowanie i ewaluacja.
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z programów unijnych m.in. Erasmus+, Horyzont, Interreg Europa Środkowa.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi .
 • Znajomość procedur i wytycznych programów Unii Europejskiej.
 • Umiejętność planowania, organizacji i zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i zdolność do efektywnej pracy w zespole.
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne i umiejętność budowania relacji z partnerami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Znajomość mediów społecznościowych.
 • Mobilność – gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności.
 • Wyjątkową okazję do rozwoju zawodowego w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.
 • Pracę przy ciekawych i inspirujących projektach w obszarze edukacji i biznesu.
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Możliwość współpracy z różnorodnymi klientami i branżami.
 • Pełny pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl w terminie do 10.11.2023 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie przy ul  Gospodarczej 26 – (Administratora danych) w celu rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dodatkowe informacje:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Tel. 081 710 46 30

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Obowiązek informacyjny RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26,  zwany dalej Administratorem;
 2. z inspektorem danych osobowych  można się skontaktować pod e-mail: ido@oic.lublin.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. projektów międzynarodowych
 4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/zgłoszenia, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy/zgłoszenia;
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.                   
 13. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
 14. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń;
 15. jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
 16. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.