Co nowego?

Aktualności

Fundusz pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”  zaprasza  Podmioty Ekonomii Społecznej do wnioskowania o pożyczkę płynnościową  i pożyczkę misyjną

Opublikowano: 30.09.2022 / kategoria: Aktualności

Fundusz pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”  zaprasza  Podmioty Ekonomii Społecznej do wnioskowania o pożyczkę płynnościową  i pożyczkę misyjną

 Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie realizowany na podstawie umowy nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465 w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  z dnia 30 sierpnia 2022r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę 3 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK.

Okres Budowy Portfela od 30-08-2022 do 30-08-2025.