Rezultaty
soon available
Produktem finalnym jest innowacyjny model współ‚pracy koordynuj±…cy na poziomie lokalnym współ‚pracę™ instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w oparciu o Powiatow±… Radę™ Rynku Pracy. Stanowi tez gotowe rozwi±…zanie w formie programu szkoleń„ dla instytucji zainteresowanych budowaniem partnerstw na poziomie powiatu.

Model zawiera komponenty w formie przewodników oraz wzory dokumentów w wersji edytowalnej, gotowe do wykorzystania.

Na produkt finalny sk‚ładaj±… się™:
1. Model współpracy i koordynacji polityki spoĹecznej w powiecie
2. Program wspólnych szkoleń„ dla pracowników instytucji rynku pracy oraz Pomocy i integracji społ‚ecznej.


>> Pobierz produkty <<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego