Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Podstawowe informacje

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Program szkolenia

ujyhtgrfew

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Agenda

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Trener

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Prelegenci

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

ANNA TERESA KOWALCZYK – nauczyciel dyplomowany z 33 letnim stażem pracy pedagogicznej, dyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Absolwentka pedagogiki na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na UMCS, studia podyplomowe w zakresie rozwoju profesjonalnego nauczyciela na UMCS oraz studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Akademii Podlaskiej. Od 14 lat tworzy płaszczyznę do działań włączających uczniów cudzoziemców we wszystkie przejawy życia szkoły wykorzystując wartości niesione przez patronów szkoły: niezależność, szacunek i współpracę.

BARBARA BANASZCZYK – nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem pracy pedagogicznej, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Absolwentka biologii na UMCS w Lublinie.  Przyrodnik, biolog, coach – ciągle w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla siebie, ucznia, szkoły i środowiska, w którym żyje. W tym celu ukończyła lubelską Szkołę Trenerów Progress. Autorka realizowanego od 20 lat „Programu wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze”, gry biologicznej „Vertebrate game” oraz wielu projektów służących do rozwijania potencjału młodzieży. Inicjatorka ustanowienia „Nagrody za waleczność” – przyznawanej uczniom, którzy podwyższą swoją średnią o 0,5 oceny między dwiema sąsiadującymi klasyfikacjami.

RENATA KORCZAK – nauczyciel mianowany z 14-letnim stażem pracy, absolwentka filologii rosyjskiej na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie studiów podyplomowych z mediacji szkolnej i sądowej na UMCS w Lublinie. Koordynator działań włączania ucznia cudzoziemca do zespołu rówieśniczego oraz szkolny koordynator działań Programu Erasmus+ w projekcie „Adaptacja szkolna kluczem do rozwoju potencjału dziecka – School Adapt”.

DR WIESŁAW TALIK – rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktor psychologii, coach, doradca kariery, certyfikowany mentor biznesu, Partner Zarządzający w firmie PROGRESS. Opracowuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 8000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1500 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Ekspert w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autor metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Współautor narzędzi diagnostycznych PRO-LEARN Kids oraz PRO-LEARN Teens.

MARZENA ŻYLIŃSKA – zajmuje się metodyką i neuropedagogiką. W 2006 roku uzyskała doktorat na UAM w Poznaniu z dziedziny dydaktyki języków obcych. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W licznych publikacjach i na seminariach propaguje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem i książki „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych” (Warszawa 2007). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.

DR MICHAŁ WIECHETEK – pracownik naukowy w Instytucie Psychologii KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trener, doradca  kariery, mentor. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (WSNS w Lublinie), statystycznej analizy danych na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS oraz kurs mentoringu w biznesie  (Fundacja OIC). Jako ekspert brał udział w krajowych i międzynarodowych  projektach dotyczących diagnozy i rozwoju kompetencji społecznych oraz zawodowych. Jest współautorem wielowymiarowych narzędzi diagnostycznych mierzących preferencje i predyspozycje zawodowe, kompetencje istotne w  poszukiwaniu zatrudnienia, talent oraz klimat organizacyjny. W ramach Narodowego Forum Doradztwa Kariery uczestniczył w tworzeniu procedur diagnostycznych służących do oceny potencjału zawodowego u osób bez formalnych kwalifikacji. Aktualnie realizuje czteroletni całościowy kurs psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz pracuje jako psychoterapeuta w poradni dla dzieci i młodzieży. Współautor narzędzi diagnostycznych PRO-LEARN Kids oraz PRO-LEARN Teens.

RADOSŁAW ŚWIERGOSZ – właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

ANNA RYSZKA – wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. 16 lat pracowała w szkole jako pedagog.

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Paneliści

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Formularz zapisu

  Webinarium: Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej

  Zapisz się na seminarium

   Kontakt

   W przypadku pytań prosimy o kontakt:

   pozyczka@oic.lublin.pl,

   tel.: 81 710 46 41