Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Podstawowe informacje

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Program szkolenia

ujyhtgrfew

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Agenda

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Trener

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Prelegenci

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”


EWA FROŁOW

Pedagog z doświadczeniem nauczycielskim, w kierowaniu szkołami różnych etapów edukacji, trenerka i coach w Instytucie Badań Edukacyjnych, metodyk w obszarze wychowania i opieki, mediatorka sądowa, moderatorka metody design thinking, asesorka walidacyjna, diagnosta poradni psychologiczno-pedagogicznej. Brała udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Autorka i realizatorka działań służących upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

OKTAWIA GORZEŃSKA

Autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana.  Członkini Rady Programowej Fundacji Orange. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej. Autorka koncepcji ścieżki doradczo-szkoleniowej dla dyrektorów i wicedyrektorów programu „Dziecko z pasją”, doradczyni dyrektorów-mentorów. Prowadzi blog www.gorzenska.com, koordynuje ogólnopolskie projekty edukacyjne.

 

RAFAŁ FLAGA

Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wykładowca, trener, menedżer. Posiada wykształcenie humanistyczne i prawnicze. Jest absolwentem studiów MBA (University of Central Lancashire, Wielka Brytania).

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach edukacyjnych zarówno prywatnych jak i publicznych (Lubelska Szkoła Biznesu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie).

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie jako Project Manager. Brał udział w opracowywaniu i realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich i innych dotyczących edukacji, zdobywania nowych kompetencji i przekwalifikowania, przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej etc.

Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę edukacji i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. przedsiębiorczości, edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji. Od kilku lat ekspert i współpracownik licznych instytucji edukacyjnych.

 

RADOSŁAW ŚWIERGOSZ

Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

ANNA RYSZKA

Wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. 16 lat pracowała w szkole jako pedagog.

 

DARIUSZ JODŁOWSKI

Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.

W 1985 r. uzyskał tytuł mgr inż. Technologii i organizacji budownictwa na Wydziale Budowlanym Politechniki Lubelskiej. Swoją wiedzę uzupełnił na studiach podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz na licznych kursach. Od 1990 roku posiada uprawnienia budowlane.

Przedsiębiorca i Prezes Zarządu spółki Euroal Sp. z o.o. Współzałożyciel organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, będącej jednym ze związków regionalnych Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. Zaangażowany w dialog społeczny na poziomie regionalnym. W 2022 r. został Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

 

EWELINA IWANEK

Absolwentka Wydziału Chemii (2000) oraz Wydziału Prawa i Administracji (2002) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

W 2011 r. ukończyła prawnicze studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Doktor nauk prawniczych i autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Od początku kariery zawodowej związana z Fundacją „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik projektów finansowanych ze środków UE i koordynator projektów międzynarodowych, trener w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami międzynarodowymi. Posiada Certyfikat PRINCE2.

Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego Fundacji „OIC Poland”.

Jest zatwierdzonym przez PARP konsultantem KSU dla MŚP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, usług szkoleniowych i informacyjnych (2005).

 

PAULINA SZKOŁA

– Fundacja Digital Poland

Pasjonatka nowych technologii oraz innowacji społecznych. Jest częścią fundacji Digital Poland. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcji Dzień dobry TVN oraz podczas stażu im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim w dziale komunikacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej. W Digital Poland odpowiada za wsparcie zespołu komunikacji i realizowanych w ramach działań fundacji projektów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka raportu 'Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”.

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Paneliści

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Formularz zapisu

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada 2022 r do godz. 12:00.

Liczba miejsc ograniczona.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym seminarium wdrożeniowym.
  *Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

  Zapisz się na seminarium

   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym seminarium wdrożeniowym.
   *Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
   Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

   Prelegenci

   Zobacz więcej

   Kontakt

   Marta Harasiuk

   marta.harasiuk@oic.lublin.pl

   tel: +48 81 710 46 40