24.01.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z wydłużeniem realizacji projektu "Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych" zapraszamy do korzystania z usług Centrum. Biuro przy ul. Reymonta 12 we Włodawie dyżuruje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 14.00 - 17.00
Wtorek - 09.00 - 12.00
Środa - 11.00 - 14.00
Czwartek - 14.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 12.00

Do dyspozycji lokalnych organizacji pozarządowych jest przestrzeń biurowa i konferencyjna, oraz doradcy z zakresu prawa i księgowości Zapraszamy także do udziału w bezpłatnych szkoleniach:
- Projekty trans graniczne z modułem języka angielskiego (120 godz.)
- Budowanie zespołu (32 godz.)
- Planowanie strategiczne (32 godz.)
- Budowanie partnerstw (16 godz.)

Serdecznie zapraszamy

20.05.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie.
Oryginał komunikatu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

14.04.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach postępowania z dnia 04.02.2013 r. na dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu _Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych_.
Oryginał komunikatu

17.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miło nam poinformować o sukcesach włodawskich organizacji pozarządowych, korzystających z doradztwa agroturystycznego. Oto wymierne efekty udzielonego wsparcia doradczego:
  • 1 miejsce na liście rankingowej i uzyskane dofinansowanie na utworzenia szlaku turystycznego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie
  • zgoda Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa na wytyczenie szlaku rowerowego po terenie Lasów Włodawskich dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych AD ASTRA
  • stworzenie gry terenowej po miejscowości Wereszczyn i jej inauguracja podczas Europejskich Dni Dziedzictwa (Stowarzyszenie Poleskie)

17.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu doradczemu w ramach projektu "Włodawskie Centrum", Stowarzyszenie "Malina" z gminy Stary Brus otrzymało dofinansowanie na realizację projektu: Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus. Środki pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Grant Blokowy - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Priorytet I

Gratulujemy i zachęcamy pozostałe organizacje do podejmowania dalszych inicjatyw.


17.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W imieniu partnera projektu Stowarzyszania Centrum Wolontariatu we Włodawie, zapraszamy na prezentację działalności Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Cykliczne spotkanie pod nazwą "Drzwi Otwarte" dobędzie się w dni 19 września w godzinach 10.00 - 14.00 w siedzibie Centrum we Włodawie, ul. Reymonta 12 Serdecznie zapraszamy

Pobierz program spotkania
07.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że po wakacyjnej przewie rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń. Już 8 września dziesięciu przedstawicieli włodawskich NGO rozpocznie zajęcia w ramach szkolenia "Współpraca międzynarodowa z modułem języka ukraińskiego". 120 godzin zajęć będzie realizowanych w Centrum przy ul. Reymonta 12 do 3 grudnia.


07.08.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajem Sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie.


25.07.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na projekt i wykonanie 10 stron internetowych.


07.05.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na emisję artykułu sponsorowanego w prasie wojewódzkiej.


07.05.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs projektów "małych" z programu Szwajcarskiego ogłoszony!

Nabór projektów trwa do 27 czerwca 2012 r.
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje, których których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.


18.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na realizację szkoleń w ramach modułu I.
oryginał komunikatu
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


17.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajem Sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie.
oryginał komunikatu
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3


03.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie lektoratu z języka angielskiego.
oryginał komunikatu
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


29.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukraińcy poszukują Partnerów! W związku z ogłoszonym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", naborem mikroprojektów do projektu parasolowego z programu PL-BY-UA, informujemy, iż projektodawcy ze strony Ukraińskiej poszukują Partnerów do następujących projektów:
1) Mosty do współpracy - targi nad Bugiem
2) Szkolenie personelu turystycznego jako narzędzie do tworzenia miejsc pracy w turystyce
3) Migracja zarobkowa: łagodzenie negatywnych aspektów

Organizacje zainteresowane udziałem w w/w projektach proszę o kontakt: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl


08.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja dla oferentów zainteresowanych współpracą przy organizacji doradztwa z zakresu marketingu, agroturystyki, fundraisingu, projektów europejskich, komunikacji, motywacji i budowania zespołu w ramach projektu „Włodawskie Centrum informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"

W zwi
ązku z pytaniami odnośnie załączników do oferty informujemy, że załącznik nr 3 powinien zawierać wykaz szkoleń i doradztwa zgodnego z tematyką zapytania realizowanych w okresie ostatnich trzech lat.

Załącznik nr 4 dotyczy wykazu usług doradczych realizowanych bezpośrednio dla organizacji pozarządowych
ich członków, pracowników lub wolontariuszy. Jednocześnie informujemy, że doradztwo w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe dla innych grup docelowych nie będzie podlegało ocenie.

01.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa ds. fundraisingu w ramach projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


01.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa z zakresu projektów europejskich w ramach projektu "Włodawskie Centrum informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


01.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa z zakresu marketingu w ramach projektu "Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


01.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa w zakresie komunikacji, motywacji i budowania zespołu w ramach projektu "Włodawskie Centrum informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz pliki


01.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert realizację doradztwa w zakresie agroturystyki W ramach projektu "Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


27.01.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych" zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach II modułu

Pobierz pliki


03.01.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że w ramach projektu „Włodawskie Centrum.." realizowane są comiesięczne dyżury doradcze z zakresu prawa oraz finansów. Organizacje z terenu powiatu włodawskiego zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi doradcze w siedzibie Centrum lub w biurze projektu w Lublinie.
Jednocześnie informujemy o możliwości nieodpłatnego korzystania z  przestrzeni biurowej oraz konferencyjnej Centrum, ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa.


07.12.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że w dniu 7 grudnia rozpoczynamy szkolenie „Współpraca międzynarodowa z modułem języka ukraińskiego" dla drugiej grupy słuchaczy.
Szkolenie obejmuje 96 godzin lektoratu języka ukrai
ńskiego oraz 24 godziny szkolenia z zakresu współpracy międzynarodowej.
Zajęcia będą realizowane podczas dwóch spotka
ń weekendowych oraz w dni robocze w godzinach 16.30 - 20.00. Szkolenie zostanie zakończone 8 lutego 2012 roku

02.12.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 3 grudnia rozpoczynamy zajęcia z zakresu „Praca z wolontariuszami" Zajęcia odbędą się w siedzibie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Reymonta 12 we Włodawie

Szkolenie poprowadzi Jadwiga Olszowska - Urban
32 - godzinne zajęcia będą realizowane podczas dwóch weekendowych spotka
ń  i zakończą się 18 grudnia

07.11.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na dostawę podręczników

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


28.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że w dniu 2 listopada Centrum będzie nieczynne.

28.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 3 - 18 października Centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych zmienia godziny pracy:

3 XI  - od 13.00 - 20.00
7 XI  - od 16.00 - 18.00
8 XI  - od 16.00 - 20.00
9 XI  - od 10.00 - 13.00
14 XI - od 13.00 - 17.00
15 XI - od 16.00 - 20.00
16 XI - od 16.00 - 20.00
17 XI - od 16.00 - 20.00
18 XI - od 16.00 - 18.00

Przepraszamy za utrudnienia.


22.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 22-23 października 2011 roku odbędzie się pierwsza część warsztatów z zakresu „Planowanie Strategiczne"

16 godzinne szkolenie poprowadzi Pani Jadwiga Olszowska Urban

Zaj
ęcia będą sie odbywać w siedzibie Centrum ul Reymonta 12 we Włodawie

Druga cześć szkolenia jest planowana w w terminie 5-6 listopada br.


21.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 22-23 października 20 członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu powiatu włodawskiego weźmie udział w wizycie studyjnej w ramach projektu.

W ramach wizyty uczestnicy zapoznają się z działalnością organizacji z terenu Jarosławia oraz Bałtowa. Będzie to okazja do poznania dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy.


11.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera szkoleń „Projekty trans graniczne"

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 2


10.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że zakończone zostało szkolenie „Współpraca międzynarodowa z modułem języka ukraińskiego".10 osobowa grupa zrealizowała 96 godzin lektoratu języka ukraińskiego oraz 24 godziny zajęć z zakresu współpracy międzynarodowej.

Kolejne szkolenie z w/w tematyki jest przewidziane do realizacji jeszcze w październiku


07.10.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 8 -9.10.2011 odbędzie się 16-godzinne  szkolenie „Budowanie partnerstw" . Zajęcia dobędą się w  Bankowym Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym w Kazimierzu Dolnym

25.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 23 września w siedzibie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych we Włodawie zostały zorganizowane Drzwi Otwarte - impreza promująca działania Centrum. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych m.in.  Edward Łągwa - wicestarosta  włodawski, Jerzy Wrzesień - burmistrz Włodawy, prezesi i członkowie stowarzyszeń z Włodawy i powiatu, młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz mieszkańcy miasta.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazji zaprezentować swoją działalność. Przygotowano między innymi wystawę prac członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych.


17.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 17-18 września 2011 roku odbędzie się pierwsza część warsztatów z zakresu „Promocja i marketing" 16 godzinne szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Wójtowicz

Zaj
ęcia będą sie odbywać w siedzibie Centrum ul Reymonta 12 we Włodawie

Druga cześć szkolenia jest planowana w listopadzie br.


16.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 23 września 2011 roku Stowarzyszenie Centrum wolontariatu we Włodawie - Partner projektu „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz instytucji administracji publicznej z terenu powiatu włodawskiego oraz mieszkańców Włodawy na organizowane w siedzibie Centrum

Drzwi Otwarte

W godzinach 10.00 - 14.00 przewidziano prezentację oferty Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, spotkania z przedstawicielami organizacji biorących udział w projekcie a także możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa pranego i finansowo - księgowego dla NGO.

Udział jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy


Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
ul. Reymonta 12
22-200 Włodawa


14.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że w ramach projektu „Włodawskie Centrum…" rusza 96 godzinny lektorat języka angielskiego. Zajęcia językowe będą uzupełnione o 24 godzinne szkolenie z zakresu „Projekty trans graniczne" .

Szkolenie odbywa si
ę w siedzibie Centrum we Włodawie w dni robocze od 16.30 do 20.00  i zakończy siew grudniu br.

05.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizacja pozarządowa z Ukrainy poszukuje Partnera do projektu PL-BY-UA

Ukrai
ńska organizacja pozarządowa działająca na polu kultury i religii poszukuje Partnera do projektu z Programu PL-BY-UA dotyczącego ochrony i zachowania ikon.

Kontakt:
Olena Klyuchyk
tel. +38 0322 523200
fax. +38 0322 52 33 42
cell. +38 099 906 44 47
e-mail: oklyuchyk2@gmail.com
www.cstei.lviv.ua


01.09.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w ramach projektu" Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych" zaprasza do składania ofert na organizację usługi hotelowej w Kazimierzu Dolnym.

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe


02.08.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera szkoleń „Współpraca międzynarodowa z modułem języka ukraińskiego"

Formularz oferty
Zaproszenie
Zapytanie ofertowe


01.08.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że od dnia 1 sierpnia zmieniają się godziny pracy Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych we Włodawie
Centrum będzie czynne w następujących godzinach:

Poniedziałek  13.00 -
17.00
Wtorek        
13.00 - 17.00
Środa            09.00 - 13.00
Czwartek     
13.00 - 17.00
Pi
ątek           09.00 - 13.00

14.07.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że w ramach projektu „Włodawskie Centrum…" rusza 96 godzinny lektorat języka ukraińskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia językowe będą uzupełnione o 24 godzinne szkolenie z zakresu współpracy międzynarodowej.

Szkolenie odbywa się w siedzibie Centrum we Włodawie w dni robocze od 16.30 do 20.00,  i jest planowane do ko
ńca września 2011

01.07.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że od lipca 2011 10 organizacji pozarządowych z terenu powiatu włodawskiego będzie mogło nieodpłatnie skorzystać z usługi prowadzenia księgowości. Rozliczenia księgowo finansowe poprowadzi Biuro Rachunkowe Irena Kleszczyńska z siedzibą we Włodawie
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad finansowo
- księgowych, organizowanych z siedzibie Centrum

20.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko konsultanta diagnozującego potrzeby NGO.

Formularz oferty
Zaproszenie
Zapytanie ofertowe


17.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że dnia 18 czerwca rozpoczynamy szkolenie „Prawo w organizacji pozarządowej" prowadzone przez Dorotę Ulikowską. 32 godzinne szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum, ul. Reymonta 12 we Włodawie.

Zajęcia będą realizowane podczas dwóch spotka
ń weekendowych i zakończą się 31 lipca

17.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy że w dniach 18-19 czerwca, w Kazimierzu Dolnym zrealizowane zostanie szkolenie „Aktywizacja członków do działania". Szkolenie poprowadzi Dariusz Nawrocki. Uczestnikom zapewniamy transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

20.05.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na realizację usług księgowych  dla 10 organizacji pozarządowych we Włodawie.

Pobierz formularz

06.05.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 7 maja pierwsza grupa Beneficjentów projektu „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"  rozpoczyna udział w szkoleniu „Pozyskiwanie środków finansowych". Zajęcia odbędą się w siedzibie Centrum, ul. Reymonta 12 we Włodawie

Szkolenie poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek
32 - godzinne zajęcia będą realizowane podczas dwóch weekendowych spotka
ń  i zakończą się 6 czerwca

28.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera w ramach szkoleń II modułu.

Pobierz formularz


28.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera w ramach szkoleń I modułu.

Pobierz formularz

26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko doradcy ds. organizacyjno - prawnych.

Pobierz formularz

26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko doradcy ds. księgowo - finansowych.

Pobierz formularz


26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko lektora języka ukraińskiego na potrzeby projektu.

Pobierz formularz


26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko lektora języka angielskiego na potrzeby projektu.

Pobierz formularz


26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na usługę hotelową w ramach organizacji szkoleń.

Pobierz formularz


26.04.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na organizację cateringu w ramach szkoleń organizowanych we Włodawie.

Pobierz formularz


23.03.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 22 marca b.r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie w ramach Corocznych Spotkań NGO odbyła się inauguracja projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie przedstawicieli NGO i otoczenia ekonomii społecznej, otworzył starosta włodawski Wiesław Holaczuk, który zapewnił o przychylności powiatu dla inicjatywy, jaką jest powołanie Centrum. Gościem konferencji był także Burmistrz Miasta Włodawy
-  Jerzy Wrzesień
W imieniu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie głos zabrała  Prezes Pani Dorota Torbicz, życząc uczestnikom dobrze wykorzystanego czasu.

Przedstawiciel  Fundacji OIC Poland w Lublinie
-Magdalena Łaban zaprezentowała szczegóły projektu oraz realizowane w nim działania
Pani dr Danuta Makaruk
- kierownik Działu Edukacyjno - Wydawniczego TAWA Waldemar Taurogiński z Chełma przybliżyła uczestnikom spotkania pojęcie ekonomii społecznej oraz zaprezentowała przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.
O partnerstwie organizacji pozarządowych z samorządami w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych mówiła Pani Jolanta Kołtun
- specjalista EFS.

Pani Teresa Krasnowsk
ą Przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Jarosławiu (woj. podkarpackie) oraz Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia opowiedziała o funkcjonowaniu własnej organizacji w powiecie jarosławskim.

Spotkanie było pierwszym z cyklu Corocznych Spotka
ń NGO planowanych w ramach działalności Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania z ofertą Centrum oraz wymiany doświadczeń.

14.03.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coroczne Spotkania NGO  w ramach projektu „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Polska Fundacja O
środków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" wraz z partnerem Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu we Włodawie serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu włodawskiego  na bezpłatną konferencję inaugurującą projekt, realizowaną w ramach corocznych spotkań NGO. 

Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2011r.  w godzinach 10.00 -
12.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie

Pobierz program konferencji


02.02.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dostępne są dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"

Zarówno organizacje jak i ich cz
łonkowie mogą korzystać z kilku form wsparcia w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum w zakładkach dla NGO i Szkolenia


01.02.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu we Włodawie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu powiatu włodawskiego do skorzystania z bezpłatnych szkole
ń  >SZKOLENIA<

W ramach projektu zapewniamy także bezpłatne porady prawne i księgowe, prowadzenie księgowości organizacji, profesjonalną diagnozę wraz z długofalowym planem rozwoju organizacji i zakupieniem usług dodatkowych, dostęp do Sali konferencyjnej i użyczenie sprzętu oraz wizyty studyjne we wzorcowych organizacjach pozarządowych.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Centrum Krystyna Ko
ńczal, tel. 723-55-723

JEDEN UCZESTNIK PROJEKTU MOŻE KORZYSTAĆ Z DOWOLNEJ LICZBY OFEROWANYCH SZKOLEŃ.


18.01.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partner Projektu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z siedzibą we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Zaproszenie
Formularz ofertowy


07.01.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego