Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AKTUALNOŚCI


19.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na opracowanie i realizację filmu promocyjnego dla Nauki i Przedsiębiorstw prezentującego Kompetencje Menedżerskie i efekty projektu "KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


06.06.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszamy absolwentów I Edycji Studiów Podyplomowych na uroczyste zakończenie w ramach projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" Uroczystość odbędzie się 19 czerwca 2012 r. o godz. 16:00 w Sali Recepcyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Fundacji "Nowe Horyzonty" przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie


04.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 02/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wynajmu Sali szkoleniowej, catering uczestników i wykładowców oraz zakwaterowanie wykładowców w ramach realizacji projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w Warszawie (grupa MBN/14/W)

Pobierz plik


03.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 02/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wynajmu Sali szkoleniowej, catering uczestników i wykładowców oraz zakwaterowanie wykładowców w ramach realizacji projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w Łodzi (grupa MBN/15/Ł)

Pobierz plik


03.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 02/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wynajmu Sali szkoleniowej, catering uczestników i wykładowców oraz zakwaterowanie wykładowców w ramach realizacji projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w Gdańsku (grupa MBN/13/G)

Pobierz plik


02.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 31.03-01.04.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/9/K w Krakowie


30.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 02/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wynajmu Sali szkoleniowej, catering uczestników i wykładowców oraz zakwaterowanie wykładowców w ramach realizacji projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w Krakowie (grupa MBN/9/K)

Pobierz plik


26.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 24-25.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/15/Ł w Łodzi


26.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 24-25.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/14/W w Warszawie


22.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 02/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wynajmu Sali szkoleniowej, catering uczestników i wykładowców oraz zakwaterowanie wykładowców w ramach realizacji projektu "Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w Szczecinie (grupa MBN/12/SZ)

Pobierz plik


20.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 05/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego  zakwaterowania, wyżywienia uczestników oraz wynajmu sali szkoleniowej  w ramach realizacji modułu integracyjnego  studiów podyplomowych  - woj. małopolskie z wyłączeniem miasta KRAKÓW - w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz plik


19.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 05/03/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego  usługi cateringowej dla uczestników i wykładowców oraz zakwaterowania dla wykładowców w ramach realizacji  Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. grupy MBN/8/L, MPN/2/L miejsce realizacji usługi - miasto Lublin"


19.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 17-18.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/12/SZ w Szczecinie


19.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 17-18.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/13/G w Gdańsku


14.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 28/02/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego  zakwaterowania, wyżywienia uczestników oraz wynajmu sali szkoleniowej  w ramach realizacji modułu integracyjnego  studiów podyplomowych  - woj. pomorskie z wyłączeniem miasta GDAŃSK -  z wyłączeniem w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz plik


12.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 10-11.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/10/WR we Wrocławiu


12.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 10-11.03.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/11/WR we Wrocławiu


07.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 21/02/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego  zakwaterowania, wyżywienia uczestników oraz wynajmu sali szkoleniowej  w ramach realizacji modułu integracyjnego  studiów podyplomowych w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


05.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców w LUBLINIE w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


05.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w woj. małopolskim w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


02.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców w WARSZAWIE w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


02.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców w SZCZECINE w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


02.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców we WROCŁAWIU w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


02.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców w KRAKOWIE w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


02.03.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering dla uczestników i wykładowców i zakwaterowanie dla wykładowców w ŁÓDZI w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


29.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w woj. łódzkim w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


28.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w woj. pomorskim w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


28.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w woj. zachodniopomorskim w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


27.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 25-26.02.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Promocji Nauki" gr. MPN/2/L w Lublinie


27.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniach 25-26.02.2012 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku "Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/8/L w Lublinie


24.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrona prac dyplomowych uczestników projekt „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu"

Informujemy, i
ż w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" w dniach 08-09.02.2012 r. oraz 16-17.02.2012 r. odbyły się obrony prac dyplomowych słuchaczy w Łomży, Olsztynie i Gdańsku.

Miło nam poinformować, że 92 uczestników obroniło prace dyplomowe, a tym samym uko
ńczyło studia na kierunku Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Kolejne obrony dla grup w Warszawie i Krakowie zaplanowano na 24.02.2012 r., 29.02.2012 r. oraz 01.03.2012 r. Na zakończenie studiów Beneficjenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dyplom menedżerski Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie oraz tabliczkę pamiątkową.

Projekt
„Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.21.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w woj. dolnośląskim w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


16.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza uprzejmie informuje o wynikach postępowania z dnia 01/02/2012 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego  zakwaterowania, wyżywienia uczestników oraz wynajmu Sali szkoleniowej  w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki14.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w Nałęczowie lub Kazimierzu Dolnym w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


01.02.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie modułu integracyjnego w Nałęczowie lub Kazimierzu Dolnym w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Pobierz pliki


11.01.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż obecnie trwają ostatnie zajęcia w ramach I edycji toku Studiów Podyplomowych w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R". Uczestnicy Studiów Podyplomowych w Gdańsku, Warszawie, Łomży, Olsztynie i Krakowie obecnie pod okiem Promotorów opracowywują prace dyplomowe. Terminy obron prac dyplomowych zaplanowane są na luty 2012 r.

Rekrutacja na II tok Studiów Podyplomowych została przedłużona do dn. 18.01.2012 r.
Zajęcia dla nowych grup rozpoczną się w I kwartale 2012 r.27.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w zakładce do pobrania" znajdują się szablony tytułowych stron prac dyplomowych na poszczególne kierunki w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R". Prosimy o stosowanie przez Państwa zamieszczonych dokumentów podczas pisania prac dyplomowych.


16.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze Wykonawcy na dostawę oprogramowania IBM SPSS Statistics w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wyborzy wykonawcy


07.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania IBM SPSS Statistics w ramach Projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Zaproszenie15.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do II toku studiów podyplomowych w ramach projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R".

W ramach projektu oferujemy bezp
łatne studia podyplomowe w wymiarze 200 godz. (2 semestry) na 3 kierunkach:
 ^ Menedżer Promocji Nauki
 ^ Menedżer Bada
ń Naukowych i Prac Rozwojowych
 ^ Zarządzanie Komercjalizacją Rezultatów Prac Badawczych

Dodatkowo słuchacze będą mieli bezpłatnie zapewnione:
 ^ wyjazdowy moduł integracyjny
 ^ kompleksowe materiały szkoleniowe
 ^ wyżywienie podczas zajęć
 ^ możliwość wzięcia udziału w zajęciach innych kierunków w wymiarze do 30 godzin.

Dla najlepszych absolwentów przewidujemy zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymają:
 ^ świadectwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz
 ^ dyplom menadżerski Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland"
 ^ tabliczki pami
ątkowe

Termin rozpoczęcia realizacji II toku studiów: I kwartał 2012 roku.


18.04.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-17.04.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Komercjalizacją Rezultatów Prac Badawczych" gr. ZK/1/W organizowanych w Warszawie.


28.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-27.03.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/6/K oraz MBN/7/K organizowanych w Krakowie.


21.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19-20.03.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/5/Ł organizowanych w Łomży.


07.03.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05-06.03.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/4/W oraz „Menedżer Promocji Nauki" MPN/1/W organizowanych w Warszawie.


03.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zapraszają na konferencję , która odbędzie się w dniu 10 lutego 2011 r., w Lublinie, siedzibie Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji przy ul. Mełgiewskiej 7-9 od godz. 11:30.

Konferencja jest elementem projektu
„KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU". Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 - Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Konferencji jest popularyzacja projektu, jak również zagadnie
ń, z nim związanych tj.: roli kompetencji menedżerskich w dobie kryzysu, roli marketingu nauki, a także roli badań naukowych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto, podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z przedsiębiorczością akademicką.

Tematyka Konferencji uwzględnia przedstawienie barier dla rozwoju współpracy nauki i gospodarki w zakresie komercjalizacji najnowszych osiągnięć nauki, wzajemnych oczekiwa
ń przedsiębiorców i pracowników naukowych wobec podejmowanej współpracy. Zaprezentowane zostaną możliwości narzędzia M-ASTRA służącego do pomiaru kompetencji menedżerskich. Konferencja porusza w końcu kwestię zapotrzebowania na nowe kwalifikacje kadry jednostek naukowych, w zakresie kompetencji menedżerskich w sferze badawczo  rozwojowej.

Mamy nadzieję, że dyskusja w trakcie Konferencji pozwoli wypracować wytyczne dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych, służące efektywnemu ich współdziałaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.28.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-27.02.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/2/G oraz MBN/3/G organizowanych w Gdańsku.


02.02.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30.01.2011 r. rozpoczęły się zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych" gr. MBN/1/O w Olsztynie.


15.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie poszukuje wykładowców do poprowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych na kierunkach:
 - MENEDŻER PROMOCJI NAUKI
 - MENEDŻER BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
 - ZARZĄDZANIE KOMERCJALIZACJĄ REZULTATÓW PRAC BADAWCZYCH


W ramach niżej wymienionych modułów:
Kierunek MENEDŻER PROMOCJI NAUKI
 - MARKETING NAUKI I PUBLIC RELATIONS INSTYTUCJI NAUKOWYCH
 - INNOWACJE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
 - KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
 - SYSTEM WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU
 - FINANSOWANIE NAUKI POPRZEZ PROJEKTY BADAWCZE
 - OPRACOWANIE STRATEGII PROMOCYJNEJ LUB MARKETINGOWEJ Z ZAKRESU PROMOCJI NAUKI
 - KOMUNIKACJA I TRENING KOMPETENCJI

Kierunek MENEDŻER BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
 - ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI ORAZ KOMERCJALIZACJĄ ICH WYNIKÓW
 - PROJECT MANAGEMENT
 - KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
 - ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWNAIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH: 7PR, PO KL, PO IG, PO IiŚ
 - MARKETING NAUKI
 - BIZNES PLAN LUB PROJEKT  BADANIA NAUKOWEGO LUB PRACY ROZWOJOWEJ
 - KOMUNIKACJA I TRENING KOMPETENCJI

Kierunek ZARZĄDZANIE KOMERCJALZIACJĄ REZULTATÓW PRAC BADAWCZYCH
 - ZARZĄDZANIE PRACAMI BADAWCZYMI
 - STRATEGIA KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ PRAC BADAWCZYCH
 - MOŻLIWOŚCI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC BADAWCZYCH
 - PROMOCJA I PR PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
   I OTOCZENIEM NAUKOWYM DLA KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW
 - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE PB I KOMERCJLAZIACJĘ ICH WYNIKÓW
 - OPRACOWANIE STRATEGII KOMERCJALZIACJI
 - KOMUNIKACJA I TRENING KOMPETENCJI

Zainteresowane osoby prosimy o  wypełnienie zamieszczonej oferty (lub ofert) oraz o przesłanie jej do biura projektu.

Pobierz ofertę - Menedżer Promocji Nauki
Pobierz ofertę - Menedżer Bada
ń Naukowych i Prac Rozwojowych
Pobierz ofertę - Zarządzanie Komercjalizacją Rezultatów Prac Badawczych

Biuro Projektu:
Fundacja
„OIC Poland"
Ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Tel. 81 710 46 39
daniela.pacek@oic.lublin.pl02.09.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację. Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu przy ul. Gospodarczej 26, 20-213 Lublin.


01.08.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R".