Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND"
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego "OIC POLAND"
program kompleksowego wsparcia młodzieży
z klas integracyjnych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
S i ę g a j  G w i a z d