Graduates of Economics

O projekcie

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci (People in the Labour Market).

Graduates of Economics

Oferta i dokumenty

Projekt skierowany jest do osób, które dążą do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych. Staże w przedsiębiorstwach i organizacjach w Niemczech pozwolą uczestnikom projektu na zdobycie doświadczenia oraz na uzupełnienie „luk kompetencyjnych” w zakresie kompetencji osobistych oraz społecznych, jak również na rozwinięcie kompetencji językowych.

Projekt podzielony jest na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje przygotowanie kulturowe i językowe uczestników projektu, które zostanie przeprowadzone w okresie luty – kwiecień 2014 r.

Kolejny etap obejmuje 2-tygodniowy staż w Niemczech. Staż realizowany będzie w niemieckich przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach działających w branży zgodnej z posiadanym przez uczestników profilem zawodowym. Wyjazdy stażowe odbywać się będą od 11 maja do 7 czerwca 2014 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Dokumenty do pobrania

Graduates of Economics

Aktualności

Graduates of Economics

Harmonogram wsparcia

Oferta i dokumenty

Zobacz więcej

Kontakt

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 81 710 46 34

Wszelkie pytania związane z projektem można także kierować na adres: ewelina.bronisz@oic.lublin.pl