Competences and Entrepreneurship — COMPRE

O projekcie

Cele projektu:

  • Transfer wiedzy w dziedzinie szkoleń zawodowych i rozwoju zasobów ludzkich
  • Poznanie nowoczesnych metod, narzędzi pracy i ewaluacji stosowanych w procesie szkolenia osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesach kształcenia i szkolenia zawodowego

Competences and Entrepreneurship — COMPRE

Oferta i dokumenty

W ramach projektu zaplanowano tygodniową wizytę we włoskich instytucjach i organizacjach działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Okres wyjazdu:

Wyjazd beneficjentów: 9 maja 2011r.
Powrót beneficjentów: 13 maja 2011r.

Kto może wziąć udział?

Pracownicy Fundacji „OIC Poland”:

  • odpowiedzialni za zarządzanie,
  • zajmujący się przygotowaniem i realizacją szkoleń dla pracowników MŚP i osób bezrobotnych planujących założenie firmy projektów,
  • prowadzący szkolenia,
  • znający język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • z motywacją do odbycia wymiany.

W ramach projektu uczestnicy wyjazdu będą mieli pokryte koszty przejazdu, ubezpieczenia, kieszonkowe na wyżywienie i zakwaterowanie

Przygotowanie (całkowicie bezpłatne):

  • Przygotowanie językowe (60 godzin nauki języka angielskiego przed wyjazdem),
  • Przygotowanie kulturowe (10 godzin wykładów o kulturze i społeczeństwie)

Pracownicy Fundacji „OIC Poland” zainteresowani udziałem w projekcie mogą składać zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2010 r.

Competences and Entrepreneurship — COMPRE

Aktualności

Competences and Entrepreneurship — COMPRE

Harmonogram wsparcia

Oferta i dokumenty

Zobacz więcej

Kontakt

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. +48 81 710 46 30
fax: +48 81 746 13 24
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl