Nad czym pracowaliśmy

Projekty zakończone — Lata 2014–2020 (alfabetycznie)

Become a trainer

Zobacz więcej

Creative Business Cup

Zobacz więcej

Fabryka szans drogą do zatrudnienia

Zobacz więcej

Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zobacz więcej

Knowledge exchange

Zobacz więcej

Nowe horyzonty — kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej wychowanków pieczy zastępczej

Zobacz więcej

Partnerstwo dla młodzieży

Zobacz więcej

Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans

Zobacz więcej

Rozwiń Skrzydła

Zobacz więcej

Sukces w kobiecym wydaniu

Zobacz więcej

Trzy kroki do pracy

Zobacz więcej

Załóż firmę i odnieś sukces!

Zobacz więcej