Nad czym pracowaliśmy

Projekty zakończone — Lata 2007–2013 (alfabetycznie)

Akademia Europejskich Kompetencji

Zobacz więcej

Biznes społeczny — zakładamy spółdzielnię socjalną

Zobacz więcej

Cudze chwalicie swego nie znacie

Zobacz więcej

Czas na zmiany — program aktywizacji na terenie podregionu Gotania

Zobacz więcej

Dobre strategie

Zobacz więcej

Edukacja i praca — to się opłaca

Zobacz więcej

Im wcześniej tym skuteczniej — innowacyjna metoda

Zobacz więcej

Istotne Kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia

Zobacz więcej

Klaster Usług Finansowych

Zobacz więcej

Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu

Zobacz więcej

Lotniskowiec wiedzy

Zobacz więcej

Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zobacz więcej

Lubelskie Obywatelskie — edycja II

Zobacz więcej

Lubelskie Służby — Europejskie standardy

Zobacz więcej

My też jesteśmy potrzebni

Zobacz więcej

Ochrona własności intelektualnej

Zobacz więcej

Outplacement dla Lubelszczyzny

Zobacz więcej

Pożyczka na start

Zobacz więcej

Profesjonalna Kadra

Zobacz więcej

Profesjonalny Kosztorysant

Zobacz więcej

Profesjonalny Urząd

Zobacz więcej

Przedsiębiorczy Uniwersytet

Zobacz więcej

Razem można więcej — zakładamy spółdzielnię socjalną

Zobacz więcej

Sięgaj Gwiazd

Zobacz więcej

Włodawskie Centrum Informacji

Zobacz więcej

Wyjść na prostą

Zobacz więcej