Aktualności
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC POLAND"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Profesjonalny urząd
Program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego
ul. Mełgiewska 7/9
20-209 Lublin
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Tel. - 081 749 17 70
Fax - 081 749 32 13