AKTUALNOŚCI:


14.05.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na emisję artykułu sponsorowanego.
Załączniki:
Zaproszenie - artykuł sponsorowany
Formularz ofert
Załącznik nr 2
28.10.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Dotacje z zakresu turystyki" gr. DIII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 21 listopada 2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


28.10.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Dotacje z zakresu turystyki" gr. DIV w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 3 listopada 2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


05.10.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Animator turystyczny" gr. AIV w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 12 października 2011 r. o godz. 9.00 w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


05.10.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Animator turystyczny" gr. AIII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 10 października 2011 r. o godz. 9.00 w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


06.09.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Praca z klientem" gr. PIV w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 304 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


06.09.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Praca z klientem" gr. PIII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 12 września 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 304 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


29.08.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na prowadzenie coachingu zawodowego.

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie
Formularz oferty22.08.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Marketing turystyczny" gr. MIV w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 24 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 401 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


16.08.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Marketing turystyczny" gr. MIII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 302 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9.


13.07.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2011 roku zakończono rekrutację do II tury projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".


01.04.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu rekrutacji do II tury projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Zapraszamy osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo do zdobycia kwalifikacji i doświadczenia praktycznego w branży turystycznej.

Oferujemy:
 - bezpłatne, atrakcyjne szkolenia
 - poglądowe sesje wyjazdowe
 - stypendium szkoleniowe
 - wyżywienie podczas szkole
ń
 - płatne 3 miesięczne staże

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.06.2011 r.02.03.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Dotacje z zakresu turystyki" gr. DII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 2 marca 2011 r. w Lublinie


21.02.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Praca z klientem" gr. PII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 22 lutego 2011 r. w Lublinie.


07.02.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Praca z klientem" gr. PI w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 11 lutego 2011 r. w Lublinie.


04.02.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Dotacje z zakresu turystyki" gr. DI w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 8 lutego 2011 r. w Lublinie.


20.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na  organizację sesji poglądowej na Kursie Dotacje z turystyki w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu w Na
łęczowie w asortymencie:
- usług noclegowych
- wyżywienia
- wynajmu sal szkoleniowych

dla dwóch grup w terminie:
Grupa I: 28 - 29.03.2011
Grupa II: 24
- 25.03.2011

Ilo
ść osób - ok. 9 w grupie
Liczba godzin szkoleniowych - 32
               
Ofert
ę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland",
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 03 stycznia 2011 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty20.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na  organizację sesji poglądowej na Kursie Animator turystyczny w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu w Zwierzy
ńcu w asortymencie:
- usług noclegowych
- wyżywienia
- wynajmu sal szkoleniowych

dla dwóch grup w terminie:
Grupa I: 11
- 12.01.2011
Grupa II: 13 - 14.01.2011

Ilo
ść osób - ok. 9 w grupie
Liczba godzin szkoleniowych - 24
               
Ofert
ę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland",
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 03 stycznia 2011 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty07.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Animator turystyczny" gr. AI w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 9 grudnia 2010 r. w Lublinie.


03.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Animator turystyczny" gr. AII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 6 grudnia 2010 r. w Lublinie.


03.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Marketing turystyczny" gr. MI w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zaj
ęcia odbędą się w dniu 6 grudnia 2010 r. w Lublinie.


25.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" informuje o rozpoczęciu szkolenia „Marketing turystyczny" gr. MII w ramach projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 29 listopada 2010 r. w Lublinie.


24.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE


Dotyczy: składania ofert na wynajem busów do przewożenia uczestników kursów sesji poglądowej w Lublinie, organizowanych w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest wynajem busów dla dwóch grup szkoleniowych. Dowóz uczestników na miejsce szkolenia, oraz podstawienie busa dnia kolejnego i przywóz uczestników do Lublina.

Ilo
ść osób - ok. 10 w grupie
Termin realizacji:
Wyjazd do Kazimierza Dolnego: grudzie
ń 2010
Wyjazd do Zwierzy
ńca: styczeń 2011
Wyjazd do Nałęczowa: luty lub marzec 2011

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 6 grudnia 2010 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 81 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty
24.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na  organizację sesji poglądowej na Kursie Marketing turystyczny w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu w Kazimierzu Dolnym w asortymencie:
- us
ług noclegowych
- wyżywienia
- wynajmu sal szkoleniowych

dla dwóch grup w terminie:
Grupa I: 13 -
14.12.2010
Grupa II: 15
- 16.12.2010

Ilo
ść osób - ok. 9 w grupie
Liczba godzin szkoleniowych - 32
               
Ofert
ę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 06 grudnia 2010 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 81 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty04.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na kursach sesji stacjonarnej w Lublinie, organizowanych w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych dla dwóch grup szkoleniowych w Lublinie.

Kursy odbywa
ć się będą w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Termin realizacji: listopad 2010
- marzec 2011
Ilo
ść osób - ok. 10 w grupie
Liczba godzin szkoleniowych - 200 godzin (po 100 godzin na grup
ę)
Niezbędne wyposażenie sal szkoleniowych: tablica flip-chart, projektor multimedialny, wydzielone miejsce na serwis kawowy.
               
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 18 listopada 2010 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty04.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na zakup jednorazowych naczyń plastikowych na przerwę kawową dla BO na kursach sesji stacjonarnej w Lublinie, organizowanych w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednorazowych naczy
ń plastikowych (filiżanki, kubki, łyżeczki, serwetki, talerze) na organizacje przerw kawowych na kursach sesji stacjonarnej w Lublinie. .

Termin realizacji: listopad 2010
- marzec 2011
               
Ofert
ę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 18 listopada 2010 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty04.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na organizację wyżywienia (serwisu kawowego) dla BO na kursach sesji stacjonarnej w Lublinie, organizowanych w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wy
żywienia - serwis kawowy - kawa, herbata, ciastka itp. dwóch grup szkoleniowych w Lublinie.

Termin realizacji: listopad 2010 - marzec 2011
Ilo
ść osób - ok. 10 w grupie
               
Ofert
ę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland",
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 18 listopada 2010 roku.

Osob
ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty


04.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Dotyczy: składania ofert na organizację wyżywienia dla BO na kursach sesji stacjonarnej w Lublinie, organizowanych w ramach projektu: "Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyżywienia - posiłek ciepły - drugie danie z surówką, dla dwóch grup szkoleniowych w Lublinie.

Posiłki podawane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ok. 12.00 - 12.30
Termin realizacji: listopad 2010 - marzec 2011
Ilość osób - ok. 10 w grupie
Liczba posiłków - ok. 500 sztuk (po ok. 250 sztuk na grupę)
               
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do dnia 18 listopada 2010 roku.

Osobą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest Kamila Pękala, 
tel. 081 710 46 42, e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl


Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena - 100 %

Formularz oferty
Zaproszenie do składania oferty24.06.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nabór otwarty - zapraszamy osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo do zdobycie kwalifikacji i doświadczenia praktycznego w branży turystycznej.

Oferujemy:
 - bezpłatne, atrakcyjne szkolenia
 - poglądowe sesje wyjazdowe
 - stypendium szkoleniowe
 - wyżywienie podczas szkole
ń
 - płatne 3 miesięczne staże

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.08.2010 r.01.06.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Zapraszamy do zapoznania si
ę z ofertą szkoleń, doradztwa i staży oferowanych w ramach projektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © 2010
Fundacja OIC Poland