27.10.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferencje upowszechniające pt.: "INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"
    Z przyjemnością informujemy, iż w okresie 15 września - 23 października br. zrealizowaliśmy łącznie 14 konferencji upowszechniających pt.: "INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ" w ramach projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy".
    Dotychczas z działaniami upowszechniającymi rezultaty oraz produkty finalne projektu mieliśmy zaszczyt gościć w następujących miastach wojewódzkich: Łódź, Warszawa, Białystok, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Kielce, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Opole, Katowice oraz w Lublinie.
    Konferencje realizowane pod patronatem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, miały na celu zaprezentowanie innowacyjnego podejścia do współpracy i koordynacji polityki społecznej na poziomie powiatu w oparciu o rolę Powiatowych Rad Rynku Pracy. Przedstawiliśmy innowacyjne narzędzia opracowane w ramach projektu tj. publikacja "Model współpracy i koordynacji polityki społecznej w powiecie" oraz "Program wspólnych szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i Integracji społecznej". Produkty finalne projektu wzbudziły wśród uczestników spore zainteresowanie oraz uznanie.
    W ramach konferencji odbyły się również konsultacje społeczne, których celem będzie diagnoza aktualnego stanu prawnego w zakresie ewentualnej konieczności zmian ustawowych w obszarze polityki społecznej. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi cennymi uwagami zdobytymi w pracy zawodowej.
    Na zakończenie konferencji część uczestników miała możliwość udziału w warsztatach praktycznych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.
    W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy chętnie zadawali pytania prelegentom oraz dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi polityki społecznej w ich regionie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższe konferencje, organizowane w terminach:
 - 3 listopada 2014 r. - Hotel Orbis Posejdon Gdańsk, ul. Kapliczna 30, 80-341 Gdańsk
 - 4 listopada 2014 r. - Hotel Gotyk, ul. Piekary 20, 87-100 Toruń

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zrealizowanych konferencji


09.09.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" serdecznie zapraszamy na bezpłatne Konferencje i warsztaty upowszechniające pt.: "INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

    Konferencje realizowane w 16 miastach wojewódzkich mają na celu prezentację innowacyjnego podejścia do współpracy i koordynacji polityki społecznej na poziomie powiatu w oparciu o rolę Powiatowych Rad Rynku Pracy.

Do udziału w konferencji oraz warsztatach w szczególności zapraszamy:
 - przedstawicieli/pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 - pracowników instytucji rynku pracy lub pomocy społecznej,
 - pracowników lub współpracowników organizacji pozarządowych - zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - osoby wykazujące zainteresowanie i motywację do budowania partnerstw na rzecz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie województwa w którym pracują.

Załączniki:
04.08.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie" zapraszamy do składania ofert na wynajem sali, wyżywienie, zakwaterowanie i obsługę konferencji oraz warsztatów upowszechniających w następujących miastach:
Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Rzeszów, Kraków, Kielce, Łódź, Warszawa, Białystok oraz Lublin.
Załączniki:
16.05.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie." zapraszamy do złożenia oferty cenowej na emisję artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej.
Załączniki:
24.01.2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do udziału w ostatnich bezpłatnych edycjach szkleń z zakresu "Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej"

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:
- pracowników instytucji rynku pracy lub pomocy społecznej z terenu Powiatów:
1. Starachowickiego
2. Jasielskiego
3. Ropczycko-Sędziszowskiego
4. Dębickiego
5. Opatowskiego
- pracowników lub współpracowników organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- osoby pracujące w obszarze pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
- osoby zainteresowane budowaniem partnerstwa na rzecz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informację o terminach szkoleń znajdują się w zakładce "SZKOLENIA" lub pod poniższym linkiem:
http://www.oic.lublin.pl/powiatowarada/szkolenia.html

30.10.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Suchedniowie.
Załączniki: 10.09.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Lublinie.
Załączniki: 10.09.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Suścu.
Załączniki: 23.01.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Sandomierzu.
Załączniki: 23.01.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Rzeszowie.
Załączniki: 23.01.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Kielcach.
Załączniki: 23.01.2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Kazimierzu Dolnym lub Nałęczowie.
Załączniki: 13.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 17 - 18 grudnia 2012 roku w Hotelu Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym odbędzie się szkolenie dla członków Miejskiej Rady Zatrudnienia z Lublina. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 17 grudnia 2012 o godz. 8:30 z Placu Zamkowego w Lublinie.
Załączniki: 10.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 13 - 14 grudnia 2012 roku w Hotelu Basztowym w Sandomierzu odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Rzeszowa. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 13 grudnia 2012 o godz. 8:00 spod Centrum Handlowego Europa II w Rzeszowie (ul. Piłsudskiego 34).
Załączniki: 10.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 13 - 14 grudnia 2012 roku w Hotelu Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Lublina. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 13 grudnia 2012 o godz. 08.30 z Placu Zamkowego w Lublinie.
Załączniki: 10.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 13 - 14 grudnia 2012 roku w Zamku Rycerskim w Sobkowie odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Jędrzejowa. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 13 grudnia 2012 o godz. 13:30 spod Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie (ul. Okrzei 49B).
Załączniki: 04.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 8 - 9 grudnia 2012 roku w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia Włoszczowa. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 8 grudnia 2012 o godz. 09.00 spod hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie (ul. Partyzantów 24).
Załączniki: 29.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 30 listopada - 01 Grudnia 2012 roku w Hotelu SPA Gloria w Przemyślu odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Krosna. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 30 listopada 2012 o godz. 12.00 spod Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie (ul. Bieszczadzka 5).
Załączniki: 26.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W PRZEMYŚLU LUB OKOLICACH
Załączniki: 26.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W MIEJSCOWOŚCI ODDALONEJ O 40-60 KM OD MIASTA WŁOSZCZOWA
Załączniki: 26.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W SANDOMIERZU
Załączniki: 26.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W KAZIMIERZU DOLNYM
Załączniki: 20.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 23-24 listopada 2012 roku w Hotelu Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Łukowa. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 23 listopada 2012 o godz. 12.00 z PKS Łuków (ul. Piłsudskiego 29).
Załączniki: 20.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniach 21-22 listopada 2012 roku w Hotelu Dwór Ostoya w Jasionce k/Rzeszowa odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Łańcuta. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 21 listopada 2012 o godz. 9.00 spod budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie (ul. Piłsudskiego 9).
Załączniki: 13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w miejscowości oddalonej o 40 - 60 km od miasta Włoszczowa.
Załączniki: 13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W OKOLICACH RZESZOWA.
Załączniki:

 • oryginał ogłoszenia
 • 13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W SANDOMIERZU.
  Załączniki:

 • oryginał ogłoszenia
 • 13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, CATERING I ZAKWATEROWANIE W LUBLINIE.
  Załączniki:

 • oryginał ogłoszenia
 • 13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Sandomierzu.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  13.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Kazimierzu Dolnym.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  12.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2012 roku w Zespole Dworskim Hotelu Sarmata w Sandomierzu odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia ze Starachowic. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 15 listopada 2012 o godz. 9.00 spod budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. Borkowskiego 4).

 • Harmonogram szkolenia.

 • 12.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2012 roku w Hotelu Focus w Lublinie odbędzie się szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z Włodawy. Jednocześnie informujemy, że wyjazd na szkolenie zaplanowany jest dnia 15 listopada 2012 o godz. 8.00 spod budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie (ul. Niecała 2).

 • Harmonogram szkolenia.

 • 12.11.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Przemyślu lub okolicach.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  23.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Lublinie.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  23.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Kazimierzu Dolnym.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  23.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w Sandomierzu.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  23.10.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy", Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w okolicach Rzeszowa.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera Modułu VI "Innowacyjność w podejściu do współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej".
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera Modułu V "Kompetencje członków partnerstwa".
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zaproszenie do składania ofert na stanowisko trenera Modułu IV "Partnerstwo pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej" Programu wspólnych szkoleń
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera Modułu III "Korzyści współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej".
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera Modułu II "Prawne podstawy współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej".
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  11.09.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko trenera Modułu I "Obszary współpracy instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej"
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4

  23.08.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z zakończeniem procedury rekrutacji powiatów do udziału w projekcie "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie modelu współpracy", informujemy o jej wynikach.

  1. oryginał ogłoszenia

  23.07.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na stanowisko eksperta w projekcie.
  Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5

  03.07.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji powiatów do udziału w projekcie znane będą po 15 lipca 2012 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

  28.06.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na emisję artykułu sponsorowanego. Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Załącznik
  3. Formularz oferty

  21.05.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Przemyślu. Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Formularz
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  21.05.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Przeworsku. Załączniki:

  1. zaproszenie
  2. Formularz
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  21.05.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Krośnie. Załączniki:

  1. zaproszenie - Krosno
  2. Formularz Krosno
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  27.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie, informuje, że spotkanie władz powiatowych oraz członków powiatowych rad zatrudnienia z powiatów: koneckiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego odbędzie się w dniu 10 maja 2012 roku w:

  Restauracji Starbex ul. Spółdzielcza 16 26-200 Końskie

  W załączeniu program spotkania.

  16.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Rzeszowie. Załączniki:

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  16.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Stalowej Woli. Załączniki:

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  16.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Dębicy. Załączniki:

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4

  16.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu _Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie _ wypracowanie nowego modelu współpracy_ Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego _OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Busku-Zdroju. Załączniki:

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4


  13.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Końskich. Załączniki:

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4


  04.04.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  program spotkania Kielce 12.04.2012

  INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA SPOTKANIA WŁADZ POWIATOWYCH ORAZ CZŁONKÓW PRZ _ 12.04.2012

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego _OIC Poland_ w Lublinie, informuje, że spotkanie władz powiatowych oraz członków powiatowych rad zatrudnienia z powiatów: kieleckiego, skarżyskiego i starachowickiego odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 roku w

  Hotelu Pod Złotą Różą
  Plac Moniuszki 7

  25-334 Kielce

  W załączeniu program spotkania.


  22.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Kielcach.

  1. oryginał ogłoszenia
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4


  22.03.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Pobierz pliki


  22.03.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Lublinie.

  Pobierz pliki


  07.03.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Lubartowie lub Radzyniu Podlaskim. 

  Pobierz pliki


  07.03.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Zamościu. 

  Pobierz pliki


  07.03.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym w Kraśniku.

  Pobierz pliki


  30.01.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej oraz realizację usługi cateringowej na spotkaniu powiatowym we Włodawie.

  Formularz oferty
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4


  30.01.2012
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów papierniczych i biurowych na spotkania powiatowe.

  Formularz oferty
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3


  07.10.2011
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W dniach 25-28 września 2011 r, odbyła się wizyta studyjna w organizacji Le PLIE des Sources w Bordeaux 28, avenue G. Eiffel, 33600 PESSAC. W wizycie studyjnej uczestniczyli reprezentanci partnera polskiego z Fundacji OIC Poland oraz reprezentanci partnera francuskiego z INSUP FORMATION oraz Le PLIE. Ze strony polskiej Fundację OIC Poland reprezentowało pięć osób: Pani Dyrektor Małgorzata Orzeł oraz czterech ekspertów Pan Marek Białach, Pani Anna Adamczyk-Chmielewska, Pani Dorota Ulikowska i Pani Małgorzata Łuszkiewicz. Ze strony francuskiej z ramienia INSUP FORMATION brała udział Pani Gisele Massol,  natomiast z ramienia Le PLIE udział brali: Prezes stowarzyszenia Pan Bernard Garrigou, jednocześnie pełniący funkcję burmistrza de Canéjan oraz Pani Odile Herent i Pani Stephane Dubieilh, a także Pani Katia Bistue z Mission Lokale des Groves. Celem wizyty studyjnej było skorzystanie z doświadczeń i rozwiązań systemu francuskiego przy tworzeniu modelu współpracy i koordynacji lokalnej polityki społecznej w oparciu o Powiatowe Rady Zatrudnienia. Francuski model wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opiera się na szerokiej współpracy między administracją rządowa, samorządem lokalnym oraz sektorem non profit.

  Galeria zdjęć


  27.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

  trenerów/ekspertów

  Przy składaniu oferty proszę podać sygnaturę PRZ trener

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Dokonanie pogłębionej diagnozy problemu w tym współudział w przygotowaniu badania ankietowego, analiza pozyskanych danych oraz analiza istniejących danych i raportów
  2. Opracowanie programów, wraz ze scenariuszem wspólnych szkole
  ń dla pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej pobudzających współpracę oraz narzędzia monitoringu uczestników szkoleń w celu poznania podejmowanych inicjatyw partnerskich po zakończeniu szkolenia

  2. Wymagana wobec ekspert
  ów jest spełnienie kryteriów koniecznych

  1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu oraz opracowywaniu szkole
  ń dla NGO, PUP, OPS i administracji samorządowej
  2. Doświadczenie trenerskie z zakresu polityki społecznej i zagrożenia wykluczeniem społecznym;
  3. Doświadczenie w prowadzeniu bada
  ń, opracowywaniu narzędzi diagnostycznych, raportów

  Załączniki do pobrania:
  1) Formularz ofertowy
  2) Załączniki
  3) Zaproszenie
  4) Zapytanie ofertowe

  Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu) w sekretariacie Zamawiającego  Fundacja
  „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, lub na numer faksu 81 710-46-35 lub adres email tomasz.seredynski@oic.lublin.pl do dnia 04.07.2011 roku, godzina: 12:00.

  4. Osob
  ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest p. Tomasz Seredyński tel. (081) 710 46 35, email: tomasz.seredynski@oic.lublin.pl


  27.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

  Eksperta do tworzenia innowacyjnych narzędzi modelu współpracy

  1. (Eksperci Osoba będąca prawnikiem znającym zagadnienia z zakresu NGO i rynku pracy z minimum 3 letnim doświadczeniem we współpracy z administracją publiczną.)

  Przy składaniu oferty proszę podać sygnaturę PRZ kod III

  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie modelu współpracy koordynującego na poziomie lokalnym działalność instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w ramach Powiatowych Rad Zatrudnienia.

  Przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1. Pogłębioną diagnozę problemu w tym: przygotowanie badania ankietowego, analiza pozyskanych danych oraz analiza istniejących danych i raportów
  2. Udział w wizycie studyjnej we Francji w celu zapoznania się ze szczegółami modelu francuskiego
  3. Opracowanie, z wykorzystaniem francuskich rekomendacji, modelu współpracy
  4. Konstrukcję programu szkolenia dla członków PRZ, w celu wdrożenia wypracowanego modelu

  Wymagane jest spełnienie kryteriów koniecznych (potwierdzone stosownymi dokumentami):
  1. Osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w opiece społecznej np. ROPS oraz doświadczenie w prowadzeniu bada
  ń, opracowywaniu narzędzi diagnostycznych, raportów.
  2. Koniecznym dla Oferenta jest znajomość j. angielskiego lub/i  francuskiego w piśmie i mowie na poziomie komunikatywnym.

  Załączniki do pobrania:
  1) Formularz ofertowy
  2) Załącznik nr 2
  3) Zaproszenie
  4) Zapytanie ofertowe

  Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu) w sekretariacie Zamawiającego  Fundacja
  „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, lub na numer faksu 81 710-46-35 lub adres email tomasz.seredynski@oic.lublin.pl do dnia 04.07.2011 roku, godzina: 12:00.

  4. Osob
  ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest p. Tomasz Seredyński tel. (081) 710 46 35, email: tomasz.seredynski@oic.lublin.pl


  27.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

  Eksperta do tworzenia innowacyjnych narzędzi modelu współpracy

  (Eksperci z doświadczeniem w pracy w opiece społecznej oraz doświadczenie w pisaniu i wdrażaniu planów współpracy)

  Przy składaniu oferty proszę podać sygnaturę PRZ kod II

  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie modelu współpracy koordynującego na poziomie lokalnym działalność instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w ramach Powiatowych Rad Zatrudnienia.

  Przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1. Pogłębioną diagnozę problemu w tym: przygotowanie badania ankietowego, analiza pozyskanych danych oraz analiza istniejących danych i raportów
  2. Udział w wizycie studyjnej we Francji w celu zapoznania się ze szczegółami modelu francuskiego
  3. Opracowanie, z wykorzystaniem francuskich rekomendacji, modelu współpracy
  4. Konstrukcję programu szkolenia dla członków PRZ, w celu wdrożenia wypracowanego modelu

  Wymagane jest spełnienie kryteriów koniecznych (potwierdzone stosownymi dokumentami):
  1. Osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w opiece społecznej np. ROPS oraz doświadczenie w prowadzeniu bada
  ń, opracowywaniu narzędzi diagnostycznych, raportów.
  2. Koniecznym dla Oferenta jest znajomość j. angielskiego lub/i  francuskiego w piśmie i mowie na poziomie komunikatywnym.

  Załączniki do pobrania:
  1) Formularz ofertowy
  2) Załącznik nr 2
  3) Zaproszenie
  4) Zapytanie ofertowe

  Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu) w sekretariacie Zamawiającego  Fundacja
  „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, lub na numer faksu 81 710-46-35 lub adres email tomasz.seredynski@oic.lublin.pl do dnia 04.07.2011 roku, godzina: 12:00.

  4. Osob
  ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest p. Tomasz Seredyński tel. (081) 710 46 35, email: tomasz.seredynski@oic.lublin.pl


  27.06.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

  Eksperta do tworzenia innowacyjnych narzędzi modelu współpracy

  (Eksperci z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej oraz doświadczenie w pisaniu i wdrażaniu planów współpracy)

  Przy składaniu oferty proszę podać sygnaturę PRZ kod I

  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie modelu współpracy koordynującego na poziomie lokalnym działalność instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w ramach Powiatowych Rad Zatrudnienia.

  Przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1. Pogłębioną diagnozę problemu w tym: przygotowanie badania ankietowego, analiza pozyskanych danych oraz analiza istniejących danych i raportów
  2. Udział w wizycie studyjnej we Francji w celu zapoznania się ze szczegółami modelu francuskiego
  3. Opracowanie, z wykorzystaniem francuskich rekomendacji, modelu współpracy
  4. Konstrukcję programu szkolenia dla członków PRZ, w celu wdrożenia wypracowanego modelu

  Wymagane jest spełnienie kryteriów koniecznych (potwierdzone stosownymi dokumentami):
  1. Osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz doświadczenie w pisaniu i wdrażaniu planów współpracy.
  2. Koniecznym dla Oferenta jest znajomość j. angielskiego lub/i  francuskiego w piśmie i mowie na poziomie komunikatywnym.

  Załączniki do pobrania:
  1) Formularz ofertowy
  2) Załącznik nr 2
  3) Zaproszenie
  4) Zapytanie

  Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu) w sekretariacie Zamawiającego  Fundacja
  „OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, lub na numer faksu (081) 710-46-35 lub adres email tomasz.seredynski@oic.lublin.pl do dnia 04.07.2011 roku, godzina: 12:00.

  4. Osob
  ą uprawioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest p. Tomasz Seredyński tel. 81 710-46-35, email: tomasz.seredynski@oic.lublin.pl


  02.05.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fundacja OIC Poland rozpoczyna Etap przygotowawczy w projekcie obejmujący poszerzoną diagnozę problemu. Badanie to jest prowadzone w formie ankiety pocztowej.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego