Próbujesz pobrać produkty projektu Powiatowa Rada Zatrudnienia Koordynatorem Polityki Społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy.

Pobranie i użytkowanie materiałów jest całkowicie bezpłatne, prosimy jednak o podanie informacji o celu planowanego wykorzystania materiałów. Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie do celów statystycznych.

Informacje o użytkowniku:

przedstawiciel starostwa powiatowego
przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy
przedstawiciel Powiatowego/Miejskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy
przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiciel NGO
przedstawiciel sektora Edukacji
innyCel pobrania materiałów:

Do wykorzystania podczas posiedzeń PRRP
Do wykorzystania podczas opracowywania planu szkoleń dla instytucji/organizacji/PRRP
Do wykorzystania w procesie budowania partnerstwa międzysektorowego
Do opracowania nowych kierunków kształcenia
Do użytku instytucji/organizacji
Inne - prosimy o określenie np. praca naukowa, użytek własny itp.