EUROPEJSKIE STANDARDY
LUBELSKIE SŁUŻBY
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Lubelskie służby - europejskie standardy" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII- Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.02.2009 - 30.09.2010. Projekt będzie realizowany w dwóch cyklach szkoleniowych.


Zaproszenie do składania ofert na wynajem sal:

Lublin - Pobierz
Hrubieszów - Pobierz
Parczew - Pobierz
Janów Lubelski - Pobierz
Tomaszów Lubelski - PobierzZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów City&Guilds: Pobierz