Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lubelskie - Obywatelskie
Program rozwoju poradnictwa
obywatelskiego na Lubelszczy
źnie
BIURA
Lider:
Urząd Miasta w Hrubieszowie
 i
Powiat Lubelski
Partnerzy:
Patronat:
Radio eR