Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe dla OWES

forum-owes.pl

Studia podyplomowe dla OWES są skierowane do absolwentów szkoleń w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Kierunki
 • Profesjonalista OWES — kluczowe kompetencje dla doradców i animatorów
 • Doradca biznesowy
 • Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych
Grupa docelowa

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci szkoleń realizowanych w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zatrudnieni na stanowiskach zgodnych z ze standardami OWES w zakresie wymaganych kwalifikacji, pełnionej funkcji oraz zakresu obowiązków, tj.

 • kierownicy OWES
 • animatorzy
 • kluczowi doradcy
 • kluczowi doradcy biznesowi
 • pracownicy wspierający doradców
 • pracownicy monitorujący działania PES i PS
 • pracownicy pełniący inne funkcje zgodne ze standardami działania i usług OWES
Wymagane dokumenty zgłoszeniowe
 • kwestionariusz osobowy 
 • podanie 
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł
 • 1 fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Fundacji lub Uczelni lub poświadczona notarialnie
 • oświadczenie opłaty 
Koszt

jedynie 300 zł

Poznaj naszą ofertę

Studia Podyplomowe dla OWES

Zobacz więcej

Opłaty

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Rachunek bankowy:
mBank S.A. o / Lublin nr 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

Studia Podyplomowe dla OWES