Studia podyplomowe

Doradca Biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej

Poznaj naszą ofertę

Studia Podyplomowe dla OWES

Zobacz więcej

Opłaty

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Rachunek bankowy:
mBank S.A. o / Lublin nr 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

Doradca Biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej