Próbujesz pobrać monografię wypracowaną w ramach projektu "PWP Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej".

Pobranie i użytkowanie opracowania jest całkowicie bezpłatne, prosimy jednak o podanie informacji o celu planowanego wykorzystania monografii. Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie do celów statystycznych.

You are trying to download the monograph developed under the project "Building the science and engineering of INS through the implementation of technologies into industrial practice".

Download and use the study is completely free, but please provide information about the intended use of the monograph. The information collected will be used only for statistical purposes.

Informacje o użytkowniku / User Information:

Pracownik naukowy / Researcher
Doktorant / PhD
Student / Student
Przedsiębiorca / Businessman
Inny - prosimy o określenie / Other - please specifyCel pobrania materiałów / Purpose of download the materials:

Do wykorzystania w pracy naukowej / For use in research
Do wykorzystania w praktyce przemysłowej / For use in industrial practice
Do wykorzystania w przygotowaniu pracy licencjackiej/magisterskiej/doktoranckiej / For use in the preparation of the thesis / doctoral
Inne - prosimy o określenie / Other - please specify