Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


24.10.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na bezpłatne spotkania wdrożeniowe dla nauczycieli.

Nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem metody zapraszamy na bezpłatne, 16 -godzinne warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane narzędzia oraz przekazane praktyczne wskazówki na temat ich użytkowania.

Planowane terminy i miejsca szkoleń to:
- Warszawa - 16 - 17 listopad 2013r.

Zapewniamy:
- bogate materiały szkoleniowe
- zakwaterowanie i wyżywienie
- bezpłatne komplety produktów
- 100 miejsc szkoleniowych

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej:
Ankieta zgłoszeniowa
Regulamin rekrutacji

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody lub w biurze projektu: Tel. 81 710 46 35; e-mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl. ZAPRASZAMY !!!

21.10.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie wraz z Partnerem Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zaprasza na Konferencję podsumowującą projekt pt.: "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości", która odbędzie dnia 30 października 2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 9 (dawna Mełgiewska 7-9) , (Aula A).

Celem Konferencji jest podsumowanie działań i upowszechnienie wypracowanych w ramach projektu narzędzi: Testu "Edukacja-Zawód" oraz Firmy symulacyjnej, wspomagających nauczanie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Ponadto podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z praktyczną edukacją i kształtowaniem kluczowych kompetencji u uczniów szkół liceów ogólnokształcących.

Program konferencji27.08.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na bezpłatne spotkania wdrożeniowe dla nauczycieli.

Nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem metody zapraszamy na bezpłatne, 16 -godzinne warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane narzędzia oraz przekazane praktyczne wskazówki na temat ich użytkowania.

Planowane terminy i miejsca szkoleń to:
- Poznań - 21 - 22 wrzesień 2013r
- Olsztyn - 5 - 6 październik 2013
- Lublin - 19 - 20 październik 2013
- Częstochowa - 26 - 27 październik 2013

Zapewniamy:
- bogate materiały szkoleniowe
- zakwaterowanie i wyżywienie
- bezpłatne komplety produktów
- 100 miejsc szkoleniowych

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej:
Ankieta zgłoszeniowa
Regulamin rekrutacji

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody lub w biurze projektu: Tel. 81 710 46 35; e-mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl. ZAPRASZAMY !!!26.08.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkty projektu już dostępne.

Z przyjemnością informujemy, że produkty projektu "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" są już dostępne. Zapraszamy do pobrania materiałów w wersji elektronicznej z zakładki "Do pobrania".

Produkty to:
- Test "Edukacja - Zawód"
- Firma symulacyjna
wraz z materiałami dodatkowymi i specjalnie przygotowanym programem nauczania przedsiębiorczości ułatwiającym korzystanie z narzędzi.

Jednocześnie informujemy, że niebawem ruszy rekrutacja na warsztaty wdrożeniowe dla nauczycieli, które będą prowadzone w całej Polsce. Będziemy w stanie zaoferować 100 miejsc szkoleniowych. Warsztaty pomogą zapoznać się z pomocami i podczas ich trwania przekazane zostaną praktyczne wskazówki w jaki sposób wdrażać narzędzia w codziennej pracy z uczniami.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony projektu oraz kontaktu z Biurem Projektu.12.08.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 9.08.2013 r. podczas posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze edukacja i szkolnictwo wyższe, produkty projektu "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości", jednogłośnie zostały pozytywnie zwalidowane.

Decyzja Krajowej Sieci Tematycznej oznacza, że wypracowane innowacyjne produkty uznano za skuteczne i rekomendowane są do wrażania w praktyce nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Finalne wersje produktów w wersji elektronicznej będą bezpłatnie dostępne na stronie projektu. Wersje drukowane wraz z płytami DVD zawierającymi produkty zostaną przekazane bezpośrednio do Szkół.

W ramach upowszechniania produktów projektu planowane są m.in. działania:
- przekazanie produktów do Liceów Ogólnokształcących w całej Polsce
- dwudniowe spotkania wdrożeniowe dla nauczycieli w celu zapoznania z produktami
- ogólnopolska konferencja

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony projektu oraz kontaktu z Biurem Projektu.28.06.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że produkty zostały złożone do walidacji. Prosimy o trzymanie kciuków i dalsze śledzenie strony www projektu, na której będziemy na bieżąco informować o wynikach.

11.06.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo, finalne wersje produktów zostały już przygotowane do walidacji. Zostaną złożone do końca czerwca i po pozytywnym przejściu procesu rozpocznie się etap upowszechniania. Do szkół zostaną wówczas wysłane pełne wersje produktów, które dowolnie i bezpłatnie będą mogły być wykorzystywane przez Państwa Szkoły.

8.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejny etap już za nami, niedługo będziemy mieć ostateczny kształt narzędzi. Przed nami także etap walidacji, prosimy o trzymanie kciuków za pozytywne jego przejście.

15.04.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Nauczyciele i Uczniowie, trwają jeszcze prace nad modyfikacją narzędzi. Pragniemy podziękować serdecznie za Państwa wkład i cenne uwagi i opinie. Większość z nich zostanie uwzględniona i mamy nadzieję, że z narzędzi będzie się korzystać jeszcze przyjemniej i efektywniej

4.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, obecnie trwają prace nad dalszymi modyfikacjami narzędzia, w związku z czym przypominamy, że na stronie projektu zamieszczona jest ankieta oceniająca narzędzie. Zachęcamy do wypełnienia jej!

28.01.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z kończącym się terminem przysyłania raportów, prosimy o niezwłoczne dostarczenie ich do Biura Projektu, łącznie z pełną dokumentacją. W razie pytań lub wątpliwości w sprawie kompletu dokumentów, prosimy o kontakt i przypominamy dane teleadresowe:
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel/fax: 81 710-46-35
e-mail:
justyna.tatara@oic.lublin.pl
jacek.korzeniak@oic.lublin.pl


21.01.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że pierwsza część prac ekspertów nad modyfikacją narzędzia dobiegła końca. Materiały, które zostały wzbogacone, niedługo będą do pobrania na stronie internetowej projektu.

21.12.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, życzymy zarówno Nauczycielom, jak i Uczniom spokojnych, zdrowych i spędzonych w magicznej atmosferze rodzinnych chwil.

17.12.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy nauczyciele, przypominamy, że po zakończeniu testowania, oczekujemy przesłania raportów, maksymalnie do końca stycznia 2013r. Prosimy o dotrzymanie terminu.

19.11.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni nauczyciele, zbliża się powoli koniec okresu testowania. Ostatni miesiąc grudzień to miesiąc wytężonej pracy, dlatego trzymamy za Was kciuki za pomyślne dokończenie zadania.

5.11.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachęcamy do wypełniania ankiety oceniającej narzędzia, zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli. Wszelkie sugestie z Państwa strony są mile widziane!

29.10.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni nauczyciele, jeżeli w bieżącym roku szkolnym razem ze swoją klasą:
- rozpoczęliście testowanie narzędzi - koniecznie musicie podać w Biurze Projektu dokładną datę pierwszych zajęć
- jesteście w trakcie testowania i będziecie kontynuować testowanie w listopadzie - musicie przekazać tę informację do Biura Projektu
- zakończyliście testowanie i wszystkie działania w ramach projektu - zobowiązani jesteście do podania daty ostatnich zajęć.

Przypominamy kontakt do Biura Projektu:
Tel 81 710 46 35,
mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl, justyna.tatara@oic.lublin.pl


19.10.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opóźnienie wysyłki materiałów promocyjnych. Informujemy, że kolejni uczniowie otrzymali materiały promocyjne w związku z uczestnictwem w projekcie. Jednocześnie prosimy o cierpliwość klasy, które czekają na materiały. W związku z udziałem w projekcie większej ilości uczniów niż pierwotnie zostało to założone konieczny jest dodruk materiałów. Niestety opóźni to przekazywanie materiałów do Szkół.

01.10.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nauczyciele! Przypominamy o konieczności dostarczenia raportu wraz z kompletem dokumentów. Na ostatniej stronie raportu znajduje się wykaz obowiązujących załączników, prosimy o sprawdzanie kompletności przed wysyłką, według owej listy. W razie pytań prosimy o kontakt.

20.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szkołom, które biorą udział w projekcie przypominamy, że mogą bezpłatnie korzystać z narzędzi Test Edukacja-Zawód oraz Firma symulacyjna także w innych klasach, które nie są objęte testowaniem.

11.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że na stronie internetowej projektu jest Ankieta oceniająca narzędzia. Zachęcamy zarówno uczniów jak i nauczycieli do wyrażania opinii na ich temat.

7.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że z innowacyjnych narzędzi mogą korzystać także Ci uczniowie, którzy nie zostali zgłoszeni do projektu. Zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych oraz obudzenie w sobie zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej przyniesie na pewno wiele korzyści każdemu uczniowi! Serdecznie zapraszamy!

5.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z niecierpliwością czekamy na przesłane deklaracje kolejnych klas, które przystępują od września do projektu. Nasze grono uczniów wciąż się powiększa. Przypominamy także o wypełnieniu odpowiednich dokumentów związanych z przystąpieniem do projektu. W przypadku uczniów niepełnoletnich, wymagane jest podpisanie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.09.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadszedł Nowy Rok Szkolny. Życzymy uczniom dużo sukcesów w nauce i wiary we własne możliwości a Nauczycielom satysfakcji i zadowolenia z realizacji wszystkich zadań pedagogicznych.

1.08.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nauczycieli, którzy zakończyli już testowanie, prosimy o przysyłanie raportów oraz pozostałej dokumentacji. W razie pytań czy wątpliwości proszę pamiętać, że służymy pomocą w Biurze Projektu. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "Kontakt". Zapraszamy!

20.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy o bieżącym informowaniu o zmianach w klasach uczniowskich. Każdorazowe odejście ucznia lub przyjście do klasy biorącej udział w testowaniu musi zostać niezwłocznie zgłoszone do Biura Projektu.

18.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nauczycielu, pamiętaj o liście kontrolnej, która pomoże Ci prawidłowo skompletować dokumenty przedstawiane z raportem.

2.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni nauczyciele, jednymi z najczęściej popełnianych błędów w raporcie są krótkie opisy procesu testowania oraz wniosków i rekomendacji końcowych. Prosimy o możliwie obszerne i konstruktywne opisy, z których to będą korzystać eksperci podczas modyfikacji narzędzi. Dziękujemy.

29.06.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadszedł koniec Roku Szkolnego a rozpoczyna się zasłużony wypoczynek po wytężonej pracy. Życzymy wszystkim testującym uczniom i nauczycielom udanych wakacji i niezapomnianych przygód. Do usłyszenia w Nowym Roku Szkolnym podczas budowania Waszych przedsiębiorczych postaw :)

28.06.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakończyliśmy część wysyłki materiałów promocyjnych do Szkół. Dziękujemy za pozytywne sygnały ze Szkół, cieszymy się z zadowolenia uczniów. Jednocześnie informujemy, że wysyłka zostanie dokończona we wrześniu w roku szkolnym 2012/2013.

27.06.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testowanie w szkołach rozpoczęło kolejnych 25 nauczycieli z 25 klasami uczniowskimi. W projekcie uczestniczy już ponad 4 tysiące uczniów! Nauczycieli serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania z narzędzi Test "Edukacja-Zawód" oraz "Firma symulacyjna" także w innych klasach, w których warto uatrakcyjnić zajęcia z podstaw przedsiębiorczości lub na zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z z § 2 pkt. 3b Porozumienia w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie.

25.05.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponad tysiąc kolejnych uczniów otrzymało Certyfikaty. Gratulujemy ukończenia testowania i zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny narzędzi zamieszczonej na stronie internetowej projektu.

11.05.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwsze Certyfikaty "Menedżera przedsiębiorstwa symulacyjnego" zostały rozdane uczniom! Uczniom serdecznie gratulujemy a nauczycieli zachęcamy do wysyłania zdjęć z oficjalnego rozdania.

10.05.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejnych 59 nauczycieli rozpoczęło testowanie innowacyjnych narzędzi wypracowanych w ramach projektu. Życzymy owocnej pracy i przyjemnych zajęć z podstaw przedsiębiorczości!

7.05.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że testowanie zakończyło już 58 nauczycieli wraz ze swoimi klasami. Dziękujemy za pozytywne opinie i sygnały z państwa strony potwierdzające przydatność narzędzi przy dalszym rozwoju przedsiębiorczej postawy wśród uczniów.

30.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że na stronie projektu dostępna jest ankieta oceniająca Test "Edukacja-Zawód" oraz Firmę symulacyjną. Zachęcamy zarówno uczniów jak i nauczycieli do wyrażania swoich opinii i uwag. Państwa opinie i sugestie będą bardzo cenne w dalszym udoskonalaniu narzędzi. Dziękujemy!

23.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nauczycielu! Przypominamy o konieczności zgłaszania daty rozpoczęcia i zakończenia testowania narzędzi w klasie biorącej udział w projekcie!

11.04.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Nauczyciele, przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt. 5a, Porozumienia w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie, Szkoła zobowiązana jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o udziale w Projekcie. W dziale "do pobrania" zamieszczone są odpowiednie pomocne logotypy oraz informacja na drzwi pracowni.

12.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachęcamy Szkoły do zamieszczania informacji o realizowanym przez Szkołę projekcie w gazetkach szkolnych oraz na tablicach ogłoszeń Szkoły. Prosimy o kopię lub skan takich artykułów.

07.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w związku z niezbędnymi pracami modernizacyjnym, do dnia 10 marca mogą wystąpić zakłócenia działania aplikacji Test „Edukacja-Zawód". Nauczycieli, którzy planują zajęcia lekcyjne z użyciem tego narzędzia uprzejmie prosimy o przełożenie ich na następny tydzień.

Za niedogodności przepraszamy.5.03.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni nauczyciele, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na wypełniane przez uczniów ankiety by uwagi na nich zawarte były poważne i konstruktywne.

13.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że zgodnie z informacją podaną podczas szkoleń, w przypadku, jeśli w Szkole biorącej udział w projekcie pracuje się w środowisku Open Office, jest możliwość otrzymania wersji gry (firmy symulacyjnej) dostosowanej do tego środowiska. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

2.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwsi nauczyciele zakończyli testowanie! Trzymamy kciuki za kolejnych testujących i przypominamy, że w razie problemów z działaniem narzędzi zachęcamy do kontaktu.

01.02.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zakończyliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości"  w 16 województwach. Szkolenia trwały od września 2011r i wzięło w nich udział 158 nauczycieli, reprezentujących 136 Liceów Ogólnokształcących z całej Polski.  Po szkoleniu nauczyciele przystępowali do testowania innowacyjnych narzędzi: Testu „Edukacja-Zawód" oraz Firmy symulacyjnej w wybranych przez siebie klasach uczniowskich.


30.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo, przypominamy, że w zakładce "do pobrania" znajdują się dokumenty, służące do informowania o udziale w Projekcie Państwa Szkoły.


26.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkim nauczycielom testującym narzędzia, przypominamy, że zgodnie z §2 pkt. 5c Porozumienia w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie, zobowiązani jesteście do informowania Fundacji, w trybie natychmiastowym, o problemach i barierach wynikłych w trakcie realizacji projektu, w tym także o zmianach w klasach (rezygnacje, przeniesienia uczniów), które uniemożliwiają danemu uczniowi kontynuację udziału w projekcie.

16.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie prosimy nauczycieli o informowanie na bieżąco o terminie rozpoczęcia lub zakończenia testowania w swojej klasie i uaktualniania na bieżąco tych informacji.

11.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpoczynamy ostatni cykl szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania innowacyjnych narzędzi

Informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2012 zajęcia rozpoczną 2 ostatnie grupy nauczycieli przedmiotu
„Podstawy przedsiębiorczości" w ramach projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty - projekty innowacyjne.

Ramowy program zaj
ęć:

Grupa woj. małopolskie
- miejsce realizacji - Kraków
Termin: modu
ł II - Firma symulacyjna 14 - 15 stycznia 2012; moduł I - Test „Edukacja - Zawód" 28 - 29 stycznia 2012

Grupa woj.
świętokrzyskie - miejsce realizacji - Kielce
Termin: modu
ł I - Test „Edukacja - Zawód" 14 - 15 stycznia 2012 ; moduł II - Firma symulacyjna 28 - 29 stycznia 2012

Życzymy owocnego szkolenia !!!


10.01.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni nauczyciele, przypominamy, że test narzędzi, poprzez praktyczne zastosowanie narzędzi w procesie nauczania przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" obejmuje minimum 12 jednostek lekcyjnych (2 jednostki Test "Edukacja-Zawód", 10 jednostek "Firma symulacyjna").

06.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 10.12.2011r., zgodnie z harmonogramem  realizacji projektu ostatnia grupa szkoleniowa (z województwa zachodniopomorskiego) rozpocznie drugą część szkolenia z modułu II Firma symulacyjna. W roku 2011 przeszkolonych zostało 14 grup nauczycieli przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" z 14 województw. Szkolenia 2 ostatnich grup zaplanowane są na styczeń 2012r.
Serdecznie zapraszamy!01.12.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że kolejna grupa nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego dnia 3.12.2011r. rozpocznie szkolenie w Szczecinie. Nauczyciele z kolejnych dwóch województw, tego samego dnia, rozpoczną ostatnią część szkolenia z modułu II - Firma symulacyjna:
województwo lubelskie (miejsce szkolenia Kazimierz Dolby)
województwo podkarpackie (miejsce szkolenia Rzeszów).22.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że 16.11.2011 rozpoczną ostatnią część szkolenia w województwie: podlaskim (moduł I Test „Edukacja-Zawód") oraz lubuskim (moduł II Firma symulacyjna).


16.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że kolejni nauczyciele przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości". 17.11.2011 rozpoczną ostatnią część szkolenia grupa z województwa kujawsko-pomorskiego (w Bydgoszczy) modułem II - Firma symulacyjna, natomiast grupa z województwa dolnośląskiego (Samotwór k/Wrocławia) - modułem I Test „Edukacja-Zawód" dnia 19.11.2011
Jednocze
śnie kolejne dwie grupy rozpoczynają dnia 19.11.2011 szkolenie w województwach:
podlaskim (miejsce szkolenia Augustów)
- moduł II Firma symulacyjna
lubelskim (miejsce szkolenia Kazimierz Dolny)
- moduł I Test „Edukacja-Zawód".


08.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejni nauczyciele kończą szkolenie. Dnia 11.11.2011r. rozpoczną swoje ostatnie zajęcia w Ślemieniu k/Żywca (województwo Śląskie)


7.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dziewięciu nauczycieli rozpoczęło testowanie narzędzi Test Edukacja-Zawód i Firma symulacyjna. Życzymy powodzenia i przyjemnych, uatrakcyjnionych zajęć z podstaw przedsiębiorczości!

02.11.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że kolejne dwie grupy będą kończyć szkolenie. Dnia 5.11.2011 rozpocznie się druga część - moduł I Test „Edukacja-Zawód" w województwie opolskim w Niewodnikach, w w województwie pomorskim - moduł II Firma symulacyjna. Kolejna grupa rozpoczyna szkolenie w Rzeszowie (woj. podkarpackie).


28.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że kolejna grupa nauczycieli (z województwa dolnośląskiego) rozpoczyna szkolenie w miejscowości Samotwór koło Wrocławia.  Życzymy udanego szkolenia.


21.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne grupy rozpoczynają swój udział w projekcie „innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości". W dniu 22.10.2011r. szkolić się będą nauczyciele z województw:
śląskie (miejsce szkolenia Ślemie
ń k/Żywca)  - I moduł Test „Edukacja-Zawód"
lubuskie (miejsce szkolenia P
łoty k/Zielonej Góry) - moduł I Test „Edukacja-Zawód"
opolskie (miejsce szkolenia Niewodniki) - modu
ł II Firma symulacyjna
mazowieckie (miejsce szkolenia Łochów)
- moduł I Test „Edukacja-Zawód".


17.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakończoną rekrutacją szkół zainteresowanych udziałem w Projekcie publikujemy wyniki rekrutacji na dzień 17.10.2011 r.

- Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
- Lista rezerwowa Szkół

Do zakwalifikowanych szkół skierowana została pisemna informacja o zakwalifikowaniu do Projektu wraz z prośbą o podpisanie i odesłanie "Porozumienia w sprawie uczestnictwa Szkoły w Projekcie".11.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że 15.10.2011r. rozpoczyna szkolenie grupa z województwa pomorskiego w Kartuzach modułem I - Test „Edukacja-Zawód". Grupa z województwa wielkopolskiego odbędzie w Będlewie drugą część szkolenia - moduł Firma symulacyjna.


04.10.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 8.10.2011r. rozpocznie się I część szkolenia w Bygdoszczy dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego oraz II część szkolenia dla grupy łódzkiej w Dobieszkowie.


28.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 1.10.2011r. odbędzie się druga część szkolenia w województwie warmińsko-mazurskim z modułu II - Firma symulacyjna.


20.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 24.09.2011r. grupa mazowiecka rozpoczyna szkolenie w Łochowie - moduł II Firma symulacyjna.


15.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wymagania techniczne - firma symulacyjna

Informujemy,
że narzędzie firma symulacyjna dostosowana została do starszych wersji programu MS Excel tzn. wersji 2000, 2003,  2007 i 2010.

W starszych wersjach MS Excel narzędzie posiada już pełną funkcjonalność. Tym samym przeprowadzenie testu narzędzia możliwe jest również na komputerach posiadających oprogramowanie MS Office w wersjach wyżej wymienionych.13.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że kolejne grupy nauczycieli rozpoczynają szkolenie z wykorzystania innowacyjnych narzędzi, moduł I Test „Edukacja-Zawód" dnia 17.09.2011r.
Grupa warmi
ńsko-mazurska miejsce realizacji:   Olsztyn
Grupa wielkopolska miejsce realizacji:  Będlewo09.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo, W związku z obowiązkiem Szkoły "zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły informacji o udziale w Projekcie", zgodnie z zawartym Porozumieniem zapraszamy do pobrania banera, który może stanowić uzupełnienie do zamieszczonej przez Państwa informacji o realizowanym Projekcie na stronie internetowej Państwa Szkoły. Drugim plikiem jest informacja do zamieszczenia na drzwiach sali/pracowni, w której odbywają się zajęcia z przedmiotu 'Podstawy przedsiębiorczości'. Pliki dostępne w zakładce "do pobrania".
06.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10.09.2011r. w Dobieszkowie, rozpocznie zajęcia pierwsza grupa  nauczycieli przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w ramach projektu "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości".  Szkolenia mają za zadanie przygotować nauczycieli do obsługi i testowania innowacyjnych narzędzi.  W województwie łódzkim szkolenie rozpocznie się I modułem: Test "Edukacja-Zawód", moduł II: Firma symulacyjna odbędzie się 8-9.10.2011r.


05.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z organizacja szkoleń dla nauczycieli którzy będą testować narzędzia, prezentujemy Państwu ramowy harmonogram szkoleń.

Harmonogram szkoleń

Informujemy, że harmonogram ma charakter orientacyjny i Fundacja
„OIC Poland" zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawiony terminów, o czym uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


05.09.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland", zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w woj. mazowieckim dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

Zapytanie ofertowe
Załącznik24.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w woj. wielkopolskim i warmińsko - mazurskim dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

1. woj. wielkopolskie
Zapytanie ofertowe
Załączniki

2. woj. warmi
ńsko-mazurskie
Zapytanie ofertowe
Załączniki23.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland", zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej, catering i zakwaterowanie w woj. łódzkim dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

Zapytanie ofertowe
Załączniki18.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland",  zaprasza do składania ofert na dostawy, na potrzeby projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości":

1. Dostawa pami
ęci pendrive
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

2. Dostawa książek z zakresu doradztwa zawodowego
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

3. Dostawa artykułów biurowych
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty08.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekrutacja trwa nadal !!!

Informujemy że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Szkół do Projektu, rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc,
maksymalnie do 30 września.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia Szkół do projektu w województwach:
1. małopolskim
2. podkarpackim
3. podlaskim
4. śląskim
5. świętokrzyskim
6. zachodniopomorskim
7. kujawsko
- pomorskim
8. opolskim

W pozosta
łych województwach przyjmujemy zgłoszenia na listy rezerwowe. W dziale TESTOWANIE znajdują się szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe.


08.08.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z prowadzoną rekrutacją szkół zainteresowanych udziałem w Projekcie publikujemy wyniki rekrutacji na dzień 1.08.2011 r.

 - Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
 - Lista rezerwowa Szkół

Do zakwalifikowanych szkół skierowana została pisemna informacja o zakwalifikowaniu do Projektu wraz z prośbą o podpisanie i odesłanie "Porozumienia w sprawie uczestnictwa Szkoły w Projekcie".13.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przygotowanie i prowadzenie szkolenia z wykorzystania innowacyjnych narzędzi - narzędzia do oceny uwarunkowań edukacyjno-zawodowych: Test „Edukacja - Zawód".

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Zaproszenie
Załączniki


13.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przygotowanie i prowadzenie szkolenia z wykorzystania innowacyjnych narzędzi - firmy symulacyjnej

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty
Zaproszenie
Załączniki


6.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako instytucja nadzorująca wdrażanie projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości", a także inne projekty zgłoszone na konkurs 4/POKL/2009, wydała interpretację na temat stosowania, na etapie testowania produktów wypracowanych w ramach projektu, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.z 2002 r., nr 56, poz. 506).

Zgodnie z przedstawioną interpretacją, testowane produkty nie są jeszcze gotową innowacją i w związku z powyższym nie podlegają rygorom rozporządzenia. Założeniem projektu innowacyjnego jest stworzenie wstępnej wersji nowatorskich rozwiąza
ń, przetestowanie ich funkcjonowania i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji. Dopiero powstały w wyniku tego procesu w pełni ukształtowany produkt finalny może skutkować obowiązkiem zastosowania procedury przewidzianej w rozporządzaniu.

Ponadto informujemy, iż zako
ńczenie fazy testowania stworzonych narzędzi i stworzenie ich finalnych wersji przewidziane jest na I kwartał 2014 roku.

Pełny tekst interpretacji13.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze Wykonawcy na publikację artykułu sponsorowanego w ramach Projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

Pobierz


7.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy do działu Testowanie. W dziale znajdują się szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe.


2.06.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na publikację artykułu sponsorowanego na potrzeby projektu

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 215.04.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2011, Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze edukacja i szkolnictwo wyższe, podjęła uchwałę o warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

Po wprowadzeniu niezb
ędnych usprawnień i ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą, będziemy mogli rozpocząć rekrutację szkół zainteresowanych udziałem w projekcie.


04.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" wraz z Partnerem Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie informuje, że trwają badania ankietowe uczniów Liceów Ogólnokształcących i studentów na terenie całej Polski. Badania za pomocą ankiety internetowej pozwolą na stworzenie elektronicznego narzędzia do oceny predyspozycji zawodowych uczniów.

Jednocześnie informujemy, że za przeprowadzenie bada
ń w całej Polsce odpowiedzialni są Kierownicy Regionalni Projektu. W związku z powyższym prosimy o udzielenie im pomocy, niezbędnej do realizowania swoich zadań,  za co serdecznie dziękujemy.

Oświadczamy, że zbierane za pomocą systemu ankietowego dane chronione są całkowitą tajemnicą statystyczną. Nikomu nie udostępnimy podanych danych i udzielonych odpowiedzi. Posłużą one jedynie do udoskonalenia tworzonego testu do oceny predyspozycji zawodowych.

Dziękujemy wszystkim respondentom za nieoceniony wkład w tworzenie narzędzia.13.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" zaprasza do składania ofert na produkcję materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.

Zaproszenie
Formularz oferty24.11.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ogłasza nabór na:

Kierowników Regionalnych Projektu

W województwach:
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmi
ńsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim

Wymagania konieczne odnośnie kandydatów:
1. wykształcenie wyższe
2. dobra znajomość programów komputerowych: EXCEL, WORD, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe
3. doświadczenie w nauczaniu przedmiotu
„Podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych
4. doświadczenie we współpracy z kadrą dydaktyczną i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych 

Wymagania pożądane:
a) umiejętność efektywnego planowania własnego czasu pracy,
b) wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
c) znajomość nowoczesnych zasad zarządzania oraz planowania,
d) konstruktywne radzenie sobie ze stresem,
e) odpowiedzialność, dokładność, rzetelność
f) dodatkowym atutem będzie aktualna praca w Liceum Ogólnokształcącym

Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

a) przeprowadzenie badania ankietowego na próbie około 50 uczniów LO i 20 studentach
b) szeroko rozumiana promocja i informacja o projekcie
„Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" na podległym terenie
c) wspomaganie procesu rekrutacji szkół (LO) do projektu na podległym terenie w tym przeprowadzenie rozmów i spotka
ń z dyrektorami, nauczycielami i uczniami LO oraz organami prowadzącymi szkoły
d) nadzór nad realizacją projektu na podległym terenie


Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie 5
- 6 miesięcy - praca dodatkowa, nienormowany czas pracy oraz narzędzia niezbędne w pracy - netbook oraz zestaw materiałów promocyjnych.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy przesłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną CV oraz list motywacyjny.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia: tel. 81 710 46 35; e-mail: justyna.tatara@oic.lublin.pl26.07.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1.07.2010 r. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" wraz z partnerem Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie rozpoczęła realizację projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Projekty innowacyjne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji w zakładce „O projekcie"