Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Produkt finalny projektu - zestaw innowacyjnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w praktyce nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących. >>>POBIERZ<<<
Elementy produktu finalnego:
Test "Edukacja - Zawód"
a) Test "Edukacja - Zawód" - aplikacja on-line (www.test.oic.lublin.pl),
b) Test "Edukacja - Zawód" - aplikacja off-line,
c) Poradnik Test "Edukacja - Zawód"
d) Film instruktażowy

Firma symulacyjna
a) Firma symulacyjna - pliki gry zgodne z arkuszem kalkulacyjnym Excel MS Ofiice,
b) Firma symulacyjna - pliki gry zgodne z arkuszem kalkulacyjnym Open Office,
c) Poradnik dla prowadzącego zajęcia z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacyjnej gry decyzyjnej
d) skrócona instrukcja gry,
e) prezentacja multimedialna - wprowadzenie do symulacyjnej gry decyzyjnej,
f) poradnik dla ucznia - zawierający instrukcję gry dla gracza,
g) Film instruktażowy

Program nauczania Przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz scenariusze lekcji dla nauczyciela korzystającego z opracowanego programu nauczania

Program kształcenia Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Przedsiębiorczość dla nauczycieli - skrypt
Filmy instruktażowe