Co nowego?

Aktualności

Konferencja LubTech Smart Food 2023

Opublikowano: 14.11.2023 / kategoria: Aktualności

Konferencja LubTech Smart Food 2023

W imieniu Zarządu i Rady Klastra Lubelska Medycyna zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie oraz online w godz. od 9:00 do 12:30. Konferencja dedykowana jest zaawansowanym technologiom w obszarze projektowania i produkcji żywności wpisującym się w ogólnoeuropejski trend Zielonego Ładu – od pola do stołu, z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego, poszanowania środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów.

Podczas konferencji zaprezentowanie zostaną kompetencje kluczowych podmiotów w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie projektów oraz zakresu współpracy w regionie, w kraju oraz z zagranicą. Zaprezentowany zostanie ich potencjał badawczy, oferta laboratoriów i zakresy akredytacji oraz historie sukcesu w zakresie budowania partnerstw i współpracy w obszarze innowacji.

Do kogo skierowana jest konferencja ?

Do wszystkich, którzy interesują się tematem konferencji, a szczególnie do jednostek naukowych, firm, platform startowych i startupów, grup producenckich i spółdzielni produkcyjnych, klastrów, funduszy inwestycyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, innowatorów, przedstawicieli  branży IT, którzy są zainteresowani lub już pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa i sektora spożywczego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Informacje o konferencji, współorganizatorach i partnerach, agenda i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://lubtech.lublin.eu/