Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND".

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2009 do 30 kwietnia 2011.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 140 osób pracujących w branży turystycznej z woj. lubelskiego w okresie 21 miesięcy.


Do pobrania:

Regulamin
Ankieta zgłoszeniowaWięcej informacji można uzyskać:
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Osoba do kontaktu:
Kamila Pękala
Kierownik Projektu

tel.: 81 710 46 42
fax: 81 746 13 24
e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego